Västra Silen

Västra Silen i Dalslands och Värmlands län är den största sjön i Dalslandskanalens sjösystem. 

 

I regionen hittar du en unik kombination av imponerande natur, floder, sjöar och skogar där Dalslandskanalens slussar och kanaler är naturligt inbäddade. Sjösystemet förbinder 17 slusstationer från 1800-talet, inklusive den berömda akvedukten i Håverud, och slutar först efter 250 kilometer vid Köpmannebro där kanalen mynnar ut i den stora Vänern.

 

Mitt i denna imponerande blandning av vildmark och kulturlandskap ligger Västra Silen. Sjön har en yta på 47 km2. Den är 29 kilometer lång och upp till 55 meter djup.

 

Sjöns struktur är varierad. Det finns branta stränder med stenar och klippor, men också grunda vattenområden med en intressant topografi som faller ner i djupa bassänger. 

 

I norra delen av sjön vid Arjäng och i den mellersta delen i höjd med campingplatsen Vammerviken finns många små öar i sjön. Det är också här som Dalslandskanalen mynnar ut i Västra Silen, som förbinder sjön med Lelång via de gamla slussarna i Gustavsfors. 

 

Campingen – som har en båtramp där man kan hyra kanoter och roddbåtar – var utgångspunkten för många fiskedagar under sommaren 2020 på denna vackra sjö med många olika sorters fiskar. Det finns gädda och abborre, och trots det klara vattnet rapporteras det alltid om fångster av gös. Sjön är också ett välkänt laxfiskvatten. Här finns Gullspångslaxen, en atlantlax som lever i sjöarna i Dalsland och Värmland. Den största laxen som fångades i Västra Silen vägde 12,5 kg och var laxrekord i Sverige i flera år. Det finns också ett gammalt bestånd av regnbåge och siklöja, som är en av gäddans viktigaste födokällor.

 

Enligt många lokala sportfiskare leker gäddorna i Västra Silen på våren på grunt vatten. De stora fiskarna drar sig däremot snabbt tillbaka till djupare områden för att söka mörker och behagliga temperaturer i det klara vattnet (siktdjup upp till 8 meter) och följa siklöjornas stim. 

 

På en djupkarta kan du lätt urskilja de branta hajkanter, stim och undervattensberg som rovdjuren besöker.

 

En mycket intressant fiskeplats ligger öster om Storön, som tillsammans med Björnön söder om ön bildar en liten vik som öppnar sig österut. Här sjunker botten snabbt från 2 meters vattendjup till 6-10 meters vattendjup och bildar en skrovlig platå som sedan sjunker ner till 40-50 meter vid en andra kant.

Både platån och kanten till den djupa delen av sjön är mycket bra fiskeplatser. Vid avbrottskanten som leder ner i djupet kan beten på 8-9 meters djup också vara intressanta för gäddor på 14-15 meters djup. Om det blåser en svag vind från öster mot kanten och maten för gäddans och abborrens bytesfiskar trycker mot kanterna kan du låta dig drivas med från det djupa området till det grunda området och pröva lyckan med vertikalspö eller spinnspö. De bästa betena för gädda här var pluggar i UV-aktiva färger – Hybrida B1 och Salmo Perch – som styrdes på olika djup och som också attackerades av stora abborrar. Särskilt de lite större abborrarna gillar stora beten, som kan vara pluggar men också gummifiskar med jigg.

 

Om du följer västkusten 4-5 kilometer söderut kommer du fram till en vik vars södra utgång angränsar till en grupp öar som ligger ganska nära land. Nära öarna och mot stranden är vattnet inte mycket djupare än 2 meter, men det sjunker snabbt till 10 meter och på vissa ställen till 20 meter.  

 

Här lurade rovdjuren på djupet strax under det skyddade området nära kusten. Med ett spinnspö kan området runt öarna fiskas systematiskt från grunt vatten till djupt vatten. Gummifiskar har en fin lång sjunkande fas på kanten. Det här är en utmärkt plats för gädda och abborre, eftersom rovfiskarna snabbt kan dra sig tillbaka till ett vattendjup med behagliga ljusförhållanden under dagen utan att behöva flytta sig långt bort från sina bytesfiskar och på så sätt effektivt tillgodose sitt dagliga energibehov.

 

På sjöns östra strand, lite längre norrut, mynnar Bufjorden ut i Västra Silen. Både passagen till den lilla fjorden och fjorden själv är mycket fiskrika. Man måste dock vara försiktig när man passerar genom den, eftersom det finns stora stenar i vattnet mellan öarna som skiljer fjorden från sjön. 

 

Bufjorden och Bottneviken norr därom är mycket natursköna. Det är värt att tillbringa en dag här och trollingfiska i de jämna kanterna av Bufjorden under dagen – vars maximala vattendjup är cirka 10 meter – variera löpdjup och hastighet, eller driva över med ett spinnspö. I skymningen kan du fiska gädda och abborre på kanterna och stenarna i passagen till Västra Silen.

 

Abborre kan också fångas på Västra Silen under kvällstid med spinnerbaits och pluggar när abborren befinner sig nära stranden på branta kanter och vassbälten mellan öarna. Ett bra bete för abborre här är små siklöja på en lätt flottör som kan placeras vid vass- eller hajkanter.

 

Slutligen lite allmän information om laxfiskarna i Västra Silen, som jag inte hade tid att fiska.

 

En välkänd plats för regnbågsforellfiske finns i södra Västra Silen. Här finns ett flodlopp som förbinder sjön med Svärdlången. Från bron i Skifors, 500 meter uppströms, är endast flugfiske och spinnfiske tillåtet. Dessutom vandrar öring genom Dalslandskanalen med sitt strömmande vatten till slussen i Gustavsfors. De flesta fiskar fångas på smala skedar, spinnare och grunda pluggar. Ett annat bra bete sägs vara laxägg på en flytkropp eller vattenboll.

 

Så snart Västra Silen är isfri börjar laxsäsongen. Du måste dock ha tur för att fånga en av de vandrande fiskarna nära ytan med ett spinnspö på våren. De flesta laxar fångas på Västra Silen med trolling – och på sommaren, när de flesta fiskar drar sig tillbaka till 40 meters djup, med trolling.

 

En djupkarta över Västra Silen kan köpas här (110 kronor).

https://www.vastsverige.com/de/bengtsfors/produkter/angelgebiet-vastra-silen/

 

Här kan du köpa fiskekort

Stormarknad Optimistens Lanthandel, Gustavsfors: Tel. +46 (0) 531-20 021
Silverlake Kanotpaddling, Bengtsfors: Tel. +46 (0) 46-531-106 40, +46 (0) 531-121 73
Gunnel Andrée, Vammerviken: Tel. +46 (0) 531-201 07
Skogstjänst, Bengtsfors: Tel. +46 (0) 531-61984
Bensinstation Statoil, Bengtsfors: Tel. +46 (0) 46-531-71991

Online: https://www.ifiske.se/index.php/de/