Fiskevatten in Småland

Helgasjön

Med en yta på 48,54 km2 är Helgasjön en av de
största av Smålands 5000 sjöar. De fyra fjordarna ligger norr om Växjö, Europas grönaste stad, som ett stort H i landskapet. 

Toftasjön

Toftasjön är Helgasjöns lillebror. De två sjöarna är förbundna med varandra genom en farbar kanal. Toftasjön har ett bra bestånd av gädda och abborre, och förbindelsen med Helgasjön gör att gös alltid vandrar in i sjön. 

Innaren

Innaren ligger 20 minuter med bil nordost om Växjö och hör med sin 14,9 km2 stora vattenyta till de medelstora sjöarna i Småland. Liksom Helgasjön och Åsnen ingår Innaren i Mörrumsåns vattensystem. 

Fiskevatten Special

Västra Silen

Västra Silen i Dalslands och Värmlands län är den största sjön i Dalslandskanalens sjösystem. I regionen hittar du en unik kombination av imponerande natur, floder, sjöar och skogar där Dalslandskanalens slussar och kanaler är naturligt inbäddade.