Helgasjön

Med en yta på 48,54 km2 är Helgasjön en av de största av Smålands 5000 sjöar.

 

De fyra fjordarna ligger norr om Växjö, Europas grönaste stad, som ett stort H i landskapet.

 

Helgasjön är en del av Mörrumsåns vattensystem, som bland annat förbinder sjöarna Åsnen, Salen, Örken och Madkroken. Kalkstensavlagringar neutraliserar det svagt sura vattnet i älvsystemet, som är näringsfattigt i de övre delarna, till ett pH-värde på 6,7 på vägen till Helgasjön. Vattnet rinner ner från Höglandet i södra Sverige. Skogar, betesmarker och hedar bildar tillsammans ett uråldrigt jordbrukslandskap som vittnar om livet för de människor som har odlat denna mark i århundraden. Med båt kan du följa flodens lopp en kort sträcka till dess källa. Sjöarna Skavenäsasjön och Asa nås via en gammal sluss i norra delen av Helgasjön nära den lilla staden Åby. Under resan kan du ha turen att få se svarttungad dykare och tärnor. Fiskgjusen, som bygger sina bon i de stora tallarna vid sjön, cirkulerar över vattnet och i slutet av resan bjuder Asa Herrgård på regional mat och dryck.

 

Än idag är Helgasjön inte lika känd bland sportfiskare som sjöarna Åsnen, Rusken och Bolmen. Trots detta, eller kanske på grund av det, är den inte sämre än dessa sjöar när det gäller fiskförekomst. Små och stora öar sprider sig över sjön som skärgårdar, vars strukturer fortsätter under vattenlinjen och bildar en varierad topografi. Vid avbrottskanterna sjunker de skrovliga grunda vattenområdena från 1-4 meters djup till 10-15 meters djup, och i de djupaste områdena når undervattensdalarna upp till 25 meter. Sjöns djupa områden avbryts ständigt av strukturer som ger skydd och skugga åt rovdjur.

 

För fiskare av rovfiskar är målfisken i Helgasjön främst gädda, abborre och gös; för trots det relativt klara vattnet med ett siktdjup på upp till 4 meter, beroende på årstid, erbjuder sjön ett utmärkt gösbestånd. Med lite tur är det också möjligt att få tag på en av de sällsynta öringarna, som liksom gösarna är utsatta för utplantering.

 

På grund av sin storlek och det intressanta undervattenslandskapet är Helgasjön bäst att fiska i med båt. En båt kan hyras eller bokas direkt via vår hemsida till ett rimligt pris.

 

Det är också möjligt att fiska från land. På kartan nedan hittar du några lovande platser. De ligger mitt i sjön på öarna Hissö och Helgö. Det är lätt att ta sig till fiskeplatserna med bil, eftersom det finns parkeringsplatser i närheten.

 

För båtfiskare finns det många fler möjligheter. Den sydvästra delen av sjön (Öjabyviken) med sina många öar är mycket bra för spinnfiske och jiggfiske. Målfisken här är abborre och gädda, som kan fångas från en drivande båt. Med ett ekolod kan du upptäcka de intressanta platserna. Om du fiskar utan ekolod (rekommenderas endast med en roddbåt på grund av de många grunda vattnen) kan du prova att fiska nära de många öarna eller trollingfiska med relativt grunda beten. Vattendjupet i den södra delen av Öjabyviken är vanligtvis inte mer än 4 meter. Norr om ön Bocksholmen löper en avbrottskant tvärs över sjön och sjunker till ett vattendjup på tio meter. Vid kanten och i den stora bassängen i norr kan man fånga mycket bra abborre och gädda både vid trollingfiske på olika djup och vid spinnfiske.

I den nordöstra delen av sjön (Åbyfjorden) bedrivs mycket trollingfiske efter gös. Under dagen har det visat sig vara framgångsrikt att använda slim plugs som trollas i måttlig hastighet (1,5-2,5 km/h) på vattendjup på 6-7 meters djup. Trollingdjupet kan varieras mycket bra med minskande ljus. Bifångsten kan vara en bra gädda, som regelbundet når 120 cm i Helgasjön. Om du vill hitta gädda i öppet vatten kan du också prova den stora, nästan runda bassängen i mitten av sjön norr om ön Södra Helgö. Vattnet är upp till 14-15 meter djupt och den smala kedjan av öar öster om sjön ger också ett visst skydd när ostvinden tilltar.

 

Längre österut bildar öarna Ramsö, Bergö och Vidrasön en egen liten skärgård.

 

Runt öarna Ramsö och Bergö finns många grunda områden där det är svårt att navigera. På ett visst avstånd runt öarna följer en avsats från 3-6 meter, där du kan orientera dig mycket bra. Här är det värt att spinna från en drivbåt och trollingfiska med handspö efter gädda (2,5 – 4 km/h), eftersom du kan reagera bra på stim med handspöet och fiska längs kanterna av undervattensbergen.

 

Med ett trollingkort kan du också systematiskt fiska de stora undervattensdalarna i mitten av sjön med upp till tre spön. Om du vill fånga gös bör du välja en jämn trollinghastighet på 1,5-2,5 km/h. Gös och gädda biter på djupare än 6 meter, men om du trollar grundare är gösbeten sällsynta under dagen.  

 

Lite längre söderut på ön Hissö ligger Hissöfjärden.

 

Området runt öarna Stora Björnön, Stora Musön och Hissö är mycket vackert. Med kikare kan man observera fiskörnar som jagar här. Mellan öarna finns gädda och abborre och på kvällstid medelstora gösar på upp till 65 centimeter. Om du är ute efter större fiskar bör du försöka i öppet vatten. Här finns gäddor i alla storlekar. På kartan öster om ön Hissö finns en utmärkt rutt för trolling- och spinnfiske eller jiggfiske efter gädda och medelstor gös. Det är också värt att leta efter abborre under kvällstid, som rör sig längs hela öns strandlinje.

 

På sjöns östra strand ligger Svartövikenbukten med öarna Lilla Björkö och Stora Björkö. Om man följer en linje över de två öarna i nordlig riktning finns det en kant. In i viken är botten ett skrovligt landskap med några farliga grundområden, men vid kanten sjunker botten från cirka 4 meter till 9 meter. Just när vinden kommer från väst och mikroorganismer och små varelser pressas mot kanten står gädda och abborre här och jagar sik som letar efter mat. En utmärkt plats för trollingfiske, spinnfiske, jiggfiske och vertikalfiske. Om du följer denna linje norrut in i nästa vik avtar kanten mot stranden. Se ändå till att följa linjen norrut, montera ett bete på 8-10 meters djup och trolla lugnt och stilla.


I den södra viken (Sandsbroviken) finns övergången till Toftasjön. I mitten av viken är vattnet upp till 13 meter djupt. Här kan du bedriva mycket bra pelagiskt fiske efter gös.

 

Efter lek på våren tenderar gäddan att stanna på grunt vatten i Helgasjön och drar sig tillbaka till djupare vatten under året. Sjön har dock en extremt varierad undervattensstruktur, många öar och olika strömmar som påverkar vattentemperaturen och ljusnivån. Min erfarenhet är att gäddor i Helgasjön är långsamma att söka djup under året eftersom sjöns struktur gör att de inte behöver byta vattendjup för att nå ett område där de känner sig bekväma.

 

Om du fiskar i Helgasjön på våren före eller efter leksäsongen hittar du grunda vattenområden med vassbälten i många vikar och mellan öarna, där gäddorna stannar beroende på vattentemperaturen. Eftersom det beror på många faktorer där vattnet värms upp snabbt är det svårt att ange exakta fiskeplatser på våren, så det enda som hjälper är att pröva sig fram.

 

Fiskekort för Helgasjön kan du bland annat köpa här:

http://cityfiske.com

https://www.villavik.se

https://mickesmotor.se

Online:

https://www.ifiske.se/index.php/de/