Impressum

Smålands gädda - Fiske i Sverige

Information enligt § 5 TMG:

Johann Lange-Brock
Åkervägen 29
35249 Växjö – Sverige

Företrädd av:

Johann Lange-Brock

Kontakta:

Telefon: +46 (0) 70 307 67 25
E-Mail: info@smalands-hechte.de

Försäljningsskatt:

Enskild Näringsverksamhet
VAT Nr. SE691226679501

LÖSNING AV TVISTER

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online för konsumenter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

 

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna enligt § 7.1 TMG. Enligt §§ 8-10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lagstiftning påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

 

ANSVAR FÖR LÄNKAR.

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

 

COPYRIGHT

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Källa: https://www.e-recht24.de

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***