Integritetspolicy

Smålands gädda - Fiske i Sverige

Innehållsförteckning

 • Uppgiftsskydd
 • Automatisk datalagring
 • Cookies
 • Lagring av personuppgifter
 • Rättigheter enligt den grundläggande
 • dataskyddsförordningen
 • Utvärdering av besökarnas beteende
 • TLS-kryptering med https
 • Integritetspolicy för Google Maps
 • Integritetspolicy för Google Fonts
 • Integritetspolicy för Google Fonts Local
 • Integritetspolicy för Font Awesome
 • Integritetspolicy för Google Analytics
 • WP Statistics sekretesspolicy
 • Jetpacks sekretesspolicy
 • Sociala medier
 • Integritetspolicy för Facebook
 • Integritetspolicy för Instagram
 • Integritetspolicy för Twitter
 • Google reCAPTCHA Integritetspolicy
 • Integritetspolicy för WooCommerce
 • Betalningsleverantörer
 • Integritetspolicy för Klarna Checkout

Information enligt § 5 TMG:

Johann Lange-Brock
Åkervägen 29
35249 Växjö – Sverige

Företrädd av:

Johann Lange-Brock

Kontakt:

Telefon: +46 (0) 70 307 67 25
E-Mail: info@smalands-hechte.de

Försäljningsskatt:

Enskild Näringsverksamhet
VAT Nr. SE691226679501

Integritetspolicy

Vi har skrivit denna integritetspolicy (version 03.05.2021-311280128) för att förklara för dig, i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, vilken information vi samlar in, hur vi använder informationen och vilka valmöjligheter du har som besökare på denna webbplats.
Integritetspolicyer brukar låta väldigt tekniska. Den här versionen är däremot avsedd att beskriva de viktigaste sakerna för dig så enkelt och tydligt som möjligt. Så långt det är möjligt förklaras tekniska termer på ett läsarvänligt sätt. Vi vill också informera om att vi endast samlar in och använder information på denna webbplats om det finns en rättslig grund för detta. Detta är absolut inte möjligt genom att ge så kortfattade, tekniska förklaringar som möjligt, vilket ofta är standard på Internet när det gäller dataskydd. Jag hoppas att du tycker att följande förklaringar är intressanta och informativa och att det kanske finns en eller annan information som du inte kände till ännu.
Om du fortfarande har frågor ber vi dig att följa de befintliga länkarna och ta del av ytterligare information på tredje parts webbplatser, eller helt enkelt skriva ett e-postmeddelande till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i avtrycket.

 

Automatisk datalagring

När du besöker webbplatser i dag skapas och lagras viss information automatiskt, även på den här webbplatsen. Dessa insamlade uppgifter bör samlas in så sparsamt som möjligt och endast med motivering. Med webbplats menas förresten alla webbsidor på din domän, dvs. allt från startsidan (homepage) till den allra sista undersidan (som den här). Med domän menar vi till exempel example.de eller example.com.
Även när du besöker vår webbplats just nu lagrar vår webbserver – det vill säga den dator som webbplatsen är lagrad på – vanligtvis automatiskt uppgifter som t.ex.

 • Den fullständiga Internetadressen (URL) för den webbplats som du besöker (t.ex. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html/).
 • webbläsare och webbläsarversion (t.ex. Chrome 87)
 • det använda operativsystemet (t.ex. Windows 10)
 • adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (referrer URL) (t.ex. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • värdnamn och IP-adress för den enhet från vilken åtkomst sker (t.ex. COMPUTERNAME och 194.23.43.121).
 • datum och tid
 • i filer som kallas loggfiler för webbservern.

 

För att illustrera:
I allmänhet lagras dessa filer i två veckor och raderas sedan automatiskt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter, men vi kan inte utesluta att de kan komma att granskas av myndigheterna i händelse av olagligt beteende.
Kort sagt: Ditt besök loggas av vår leverantör (företaget som driver vår webbplats på särskilda datorer (servrar)), men vi vidarebefordrar inte dina uppgifter!

 

Cookies

Vår webbplats använder HTTP-cookies för att lagra användarspecifika uppgifter.
Nedan förklarar vi vad cookies är och varför de används för att hjälpa dig att förstå följande sekretesspolicy.

Vad är kakor egentligen?
När du surfar på internet använder du en webbläsare. Populära webbläsare är Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer och Microsoft Edge. De flesta webbplatser lagrar små textfiler i din webbläsare. Dessa filer kallas cookies.
En sak kan inte förnekas: Kakor är verkligen användbara små hjälpare. Nästan alla webbplatser använder cookies. Mer exakt är de HTTP-cookies, eftersom det finns andra cookies för andra användningsområden. HTTP-cookies är små filer som lagras på din dator av vår webbplats. Dessa cookie-filer placeras automatiskt i cookie-mappen, som är webbläsarens “hjärna”. En cookie består av ett namn och ett värde. När du definierar en cookie måste du också ange ett eller flera attribut.
Cookies lagrar vissa användardata, t.ex. språk eller personliga sidinställningar. När du återvänder till vår webbplats skickar din webbläsare den “användarrelaterade” informationen tillbaka till vår webbplats. Tack vare cookies vet vår webbplats vem du är och erbjuder dig den inställning som du är van vid. I vissa webbläsare har varje cookie en egen fil, i andra, t.ex. Firefox, lagras alla cookies i en enda fil.
Följande bild visar en möjlig interaktion mellan en webbläsare som Chrome och webbservern. I det här fallet begär webbläsaren en webbplats och får en cookie tillbaka från servern, som webbläsaren använder igen när en annan sida begärs.
Det finns både förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies skapas direkt av vår webbplats, tredjepartscookies skapas av partnerwebbplatser (t.ex. Google Analytics). Varje cookie ska bedömas individuellt, eftersom varje cookie lagrar olika uppgifter. Dessutom varierar en kakas utgångstid från några minuter till några år. Cookies är inte programvaror och innehåller inte virus, trojaner eller andra “skadedjur”. Cookies kan inte heller få tillgång till information på din dator.

 

Till exempel kan cookieuppgifter se ut så här:
Namn: _ga
Wert: GA1.2.1326744211.152311280128-9
Syfte: att särskilja besökare på webbplatsen
Utgångsdatum: efter 2 år

En webbläsare bör ha stöd för dessa minimistorlekar

 • Minst 4096 bytes per kaka
 • Minst 50 kakor per domän
 • Minst 3000 kakor totalt

 

Vilka typer av kakor finns det?

Frågan om vilka cookies vi använder beror på vilka tjänster vi använder och klargörs i följande avsnitt av sekretesspolicyn. Här vill vi kort diskutera de olika typerna av HTTP-cookies.

Vi kan skilja mellan fyra typer av cookies:

Viktiga kakor

Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktioner. Dessa cookies behövs till exempel när en användare lägger en produkt i kundvagnen, fortsätter att surfa på andra sidor och sedan går till kassan. Dessa cookies raderar inte kundvagnen även om användaren stänger sitt webbläsarfönster.

Ändamålsenliga kakor

Dessa cookies samlar in information om användarens beteende och om användaren får några felmeddelanden. Dessutom används dessa cookies också för att mäta laddningstiden och webbplatsens beteende med olika webbläsare.

Målinriktade kakor

Dessa cookies ger en bättre användarupplevelse. Till exempel sparas inmatade platser, teckenstorlekar eller formulärdata.

Reklamkakor

Dessa cookies kallas också för målinriktade cookies. De används för att leverera skräddarsydd reklam till användaren. Detta kan vara mycket bekvämt, men också mycket irriterande.
När du besöker en webbplats för första gången får du vanligtvis en fråga om vilken typ av kakor du vill tillåta. Naturligtvis lagras detta beslut också i en cookie.

 

Hur kan jag radera cookies?

Du bestämmer själv hur och om du vill använda cookies. Oavsett vilken tjänst eller webbplats cookies kommer från har du alltid möjlighet att radera, inaktivera eller endast delvis tillåta cookies. Du kan till exempel blockera cookies från tredje part men tillåta alla andra cookies.

Om du vill ta reda på vilka cookies som har lagrats i din webbläsare eller om du vill ändra eller radera cookie-inställningar kan du hitta detta i inställningarna för din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chromee

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du generellt sett inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie är på väg att ställas in. På så sätt kan du bestämma för varje cookie om du vill tillåta den eller inte. Förfarandet varierar beroende på webbläsare. Det bästa sättet är att söka efter instruktionerna på Google med sökordet “delete cookies Chrome” eller “disable cookies Chrome” om du använder Chrome.

 

Hur är det med mitt dataskydd?

De så kallade riktlinjerna för cookies har funnits sedan 2009. Dessa anger att lagring av cookies kräver ditt samtycke. Inom EU-länderna finns det dock fortfarande mycket olika reaktioner på dessa direktiv. I Österrike har detta direktiv dock genomförts genom § 96.3 i telelagen (TKG). I Tyskland har kakdirektiven inte genomförts som nationell lagstiftning. Genomförandet av detta direktiv skedde i stället till stor del genom § 15.3 i Telemediengesetz (TMG).
Om du vill veta mer om cookies och inte är rädd för teknisk dokumentation rekommenderar vi https://tools.ietf.org/html/rfc6265, Request for Comments of the Internet Engineering Task Force (IETF) som heter “HTTP State Management Mechanism”.

Lagring av personuppgifter

Personlig information som du skickar till oss elektroniskt på denna webbplats, t.ex. ditt namn, din e-postadress, adress eller andra personliga uppgifter när du skickar in ett formulär eller kommenterar bloggen, tillsammans med tid och IP-adress, kommer endast att användas av oss för det angivna syftet, förvaras säkert och inte lämnas vidare till tredje part.
Vi använder därför endast dina personuppgifter för att kommunicera med de besökare som uttryckligen har begärt kontakt och för att hantera de tjänster och produkter som erbjuds på denna webbplats. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke, men vi kan inte utesluta att dessa uppgifter kan komma att användas i händelse av olagligt beteende.
Om du skickar personuppgifter till oss via e-post – alltså utanför denna webbplats – kan vi inte garantera en säker överföring och ett säkert skydd av dina uppgifter. Vi rekommenderar att du aldrig skickar konfidentiella uppgifter okrypterade via e-post.
Enligt artikel 6.1 a i DSGVO (laglighet för behandling) är den rättsliga grunden att du ger oss ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du har angett. Du kan när som helst återkalla detta samtycke – det räcker med ett informellt e-postmeddelande, du hittar våra kontaktuppgifter i avtrycket.

 

Rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen

Enligt bestämmelserna i GDPR har du i allmänhet rätt till följande rättigheter:

 • Rätt till rättelse (artikel 16 i DSGVO)
 • Rätt till radering (“rätt att bli glömd”) (artikel 17 i DSGVO)
 • Rätt till begränsning av behandlingen (artikel 18 i DSGVO)
 • Rätt till anmälan – skyldighet att anmäla i samband med rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (artikel 19 i GDPR).
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)
 • Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR)
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering (artikel 22 i GDPR).

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt kan du klaga till tillsynsmyndigheten. I Österrike är det dataskyddsmyndigheten, vars webbplats finns på https://www.dsb.gv.at/, och i Tyskland kan du kontakta den federala kommissionären för dataskydd och informationsfrihet (BfDI).

Utvärdering av besökarnas beteende

I följande dataskyddsförklaring informerar vi dig om huruvida och hur vi utvärderar uppgifter från ditt besök på denna webbplats. Utvärderingen av de insamlade uppgifterna är i allmänhet anonym och vi kan inte dra några slutsatser om din person utifrån ditt beteende på denna webbplats.
Du kan läsa mer om hur du kan invända mot denna analys av dina besöksuppgifter i följande dataskyddsförklaring.

TLS-kryptering med https

TLS, kryptering och https låter väldigt tekniskt och det är de också. Vi använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure står för “secure hypertext transfer protocol”) för att överföra data på ett säkert sätt på Internet.
Detta innebär att hela överföringen av alla data från din webbläsare till vår webbserver är säkrad – ingen kan “lyssna in”.
På detta sätt har vi infört ytterligare ett säkerhetslager och uppfyller dataskyddet genom att utforma tekniken (artikel 25.1 i DSGVO). Genom att använda TLS (Transport Layer Security), ett krypteringsprotokoll för säker dataöverföring på Internet, kan vi garantera skyddet av konfidentiella uppgifter.
Du kan känna igen användningen av detta skydd för dataöverföring genom den lilla låssymbolen uppe till vänster i webbläsaren till vänster om internetadressen (t.ex. examplepage.de) och genom att använda schemat https (i stället för http) som en del av vår internetadress.
Om du vill veta mer om kryptering rekommenderar vi att du söker på Google efter “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” för att få bra länkar till mer information.

Integritetspolicy för Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps från företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster. Google Maps gör det möjligt för oss att bättre visa dig platser och därmed anpassa vår tjänst till dina behov. När du använder Google Maps överförs data till Google och lagras på Googles servrar. Här kommer vi att gå in mer i detalj på vad Google Maps är, varför vi använder denna Google-tjänst, vilka uppgifter som lagras och hur du kan förhindra detta.

Vad är Google Maps?

Google Maps är en karttjänst på internet från företaget Google. Med Google Maps kan du söka efter exakta platser för städer, landmärken, boenden eller företag online via en dator, surfplatta eller app. Om företag är representerade på Google My Business visas förutom platsen även annan information om företaget. För att visa hur man tar sig dit kan kartutsnitt av en plats bäddas in i en webbplats med hjälp av HTML-kod. Google Maps visar jordens yta som en gatukarta eller som en flyg- eller satellitbild. Tack vare Street View-bilderna och de högkvalitativa satellitbilderna är det möjligt att få en mycket exakt bild.

Varför använder vi Google Maps på vår webbplats?

Alla våra ansträngningar på denna webbplats syftar till att ge dig en användbar och meningsfull tid på vår webbplats. Genom att integrera Google Maps kan vi ge dig den viktigaste informationen om olika platser. Du kan se med en blick var vi finns. Vägbeskrivningen visar alltid den bästa eller snabbaste vägen till oss. Du kan få anvisningar för rutter med bil, kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Att tillhandahålla Google Maps är en del av vår kundservice.

 

Vilka data lagrar Google Maps?

För att Google Maps ska kunna erbjuda sina tjänster fullt ut måste företaget samla in och lagra data från dig. Detta inkluderar bland annat de söktermer som du har angett, din IP-adress och även latitud- och longitudkoordinater. Om du använder ruttplaneringsfunktionen sparas även den inmatade startadressen. Denna datalagring sker dock på Google Maps webbplatser. Vi kan bara informera dig om detta, men vi kan inte påverka det. Eftersom vi har integrerat Google Maps på vår webbplats, sätter Google minst en cookie (namn: NID) i din webbläsare. Denna cookie lagrar data om ditt användarbeteende. Google använder dessa uppgifter i första hand för att optimera sina egna tjänster och för att tillhandahålla individuell, personlig reklam för dig.
Följande cookie sätts i din webbläsare på grund av integreringen av Google Maps:
Namn: NID
Wert: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ311280128-5
Syfte: NID används av Google för att anpassa annonser till din Google-sökning. Med hjälp av kakan “minns” Google dina vanligaste sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. På så sätt får du alltid skräddarsydda annonser. Cookien innehåller ett unikt ID som Google använder för att samla in dina personliga preferenser i reklamsyfte.

Utgångsdatum: efter 6 månader
Observera: Vi kan inte garantera att den information som vi lagrar är fullständig. Särskilt när du använder cookies kan förändringar aldrig uteslutas. För att identifiera kakans NID skapades en separat testsida där endast Google Maps var integrerat.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Googles servrar finns i datacenter över hela världen. De flesta servrar finns dock i Amerika. Därför lagras dina uppgifter i allt större utsträckning även i USA. Du kan ta reda på exakt var Googles datacenter finns här: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.
Google distribuerar uppgifterna till olika dataföretag. Detta innebär att uppgifterna kan nås snabbare och är bättre skyddade mot försök till manipulation. Varje datacenter har också särskilda nödprogram. Om det till exempel uppstår problem med Googles hårdvara eller om en naturkatastrof orsakar en nedläggning av servrarna, är uppgifterna i stort sett skyddade.
Vissa uppgifter lagras av Google under en viss tidsperiod. För andra uppgifter erbjuder Google endast möjligheten att radera dem manuellt. Företaget anonymiserar dessutom information (t.ex. reklamdata) i serverloggar genom att radera en del av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 respektive 18 månader.

 

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Med den automatiska raderingen av plats- och aktivitetsuppgifter som införs 2019 kommer information om plats och webb- eller appaktivitet att lagras i antingen 3 eller 18 månader, beroende på ditt beslut, och sedan raderas. Dessutom kan du när som helst manuellt radera dessa uppgifter från din historik via ditt Google-konto. Om du vill förhindra spårning av din plats helt och hållet måste du pausa avsnittet “Webb- och appaktivitet” i Google-konto. Klicka på “Data och personalisering” och sedan på alternativet “Aktivitetsinställning”. Här kan du aktivera eller avaktivera aktiviteterna.
I din webbläsare kan du också inaktivera, radera eller hantera enskilda cookies. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta alltid på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Radera cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du generellt sett inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie är på väg att ställas in. På så sätt kan du bestämma om du vill tillåta varje enskild cookie eller inte.
Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter om dig lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifter till osäkra tredje länder får alltså inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.
Om du vill veta mer om Googles databehandling rekommenderar vi att du läser företagets egen sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Integritetspolicy för Google Fonts

På vår webbplats använder vi Google Fonts. Dessa är “Google Fonts” från företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster.
Du behöver inte logga in eller ange ett lösenord för att använda Googles teckensnitt. Dessutom lagras inga cookies i din webbläsare. Filerna (CSS, teckensnitt) begärs via Googles domäner fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com. Enligt Google är förfrågningarna om CSS och typsnitt helt åtskilda från alla andra Google-tjänster. Om du har ett Google-konto behöver du inte oroa dig för att dina uppgifter om Google-kontot överförs till Google när du använder Google Fonts. Google registrerar användningen av CSS (Cascading Style Sheets) och de typsnitt som används och lagrar dessa uppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer att titta närmare på hur denna datalagring ser ut.

Vad är Google Fonts?

Google Fonts (tidigare Google Web Fonts) är en katalog med över 800 typsnitt som Google gör gratis tillgängliga för sina användare.
Många av dessa typsnitt släpps under SIL Open Font License, medan andra släpps under Apache-licensen. Båda är licenser för fri programvara.

 

Varför använder vi Google Fonts på vår webbplats?

Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats, men vi behöver inte ladda upp dem till vår egen server. Google Fonts är en viktig komponent för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google Fonts optimeras automatiskt för webben, vilket sparar datavolym och är en stor fördel, särskilt för mobil användning. När du besöker vår webbplats garanterar den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbtypsnitt. Olika system för bildsyntes (rendering) i olika webbläsare, operativsystem och mobila enheter kan leda till fel. Sådana fel kan ibland förvränga texter eller hela webbsidor visuellt. Tack vare det snabba Content Delivery Network (CDN) finns det inga plattformsöverskridande problem med Google Fonts. Google Fonts stöder alla större webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) och fungerar tillförlitligt på de flesta moderna mobila operativsystem, inklusive Android 2.2+ och iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Därför använder vi Google Fonts för att se till att alla våra onlinetjänster är så vackra och enhetliga som möjligt.

Vilka uppgifter lagras av Google?

När du besöker vår webbplats laddas typsnitten om via en Google-server. Genom detta externa samtal överförs data till Googles servrar. På så sätt känner Google också igen att du eller din IP-adress besöker vår webbplats. Google Fonts API utvecklades för att minska användningen, lagringen och insamlingen av slutanvändardata till vad som är nödvändigt för att tillhandahålla teckensnitten på rätt sätt. API står förresten för “Application Programming Interface” och används bland annat som dataöverföring i programvaror.
Google Fonts lagrar CSS- och typsnittsförfrågningar på ett säkert sätt hos Google och är därför skyddade. Med hjälp av de insamlade användningssiffrorna kan Google avgöra hur väl de enskilda teckensnitten tas emot. Google publicerar resultaten på interna analyssidor, till exempel Google Analytics. Dessutom använder Google data från sin egen webcrawler för att avgöra vilka webbplatser som använder Google Fonts. Dessa data publiceras i Google Fonts BigQuery-databasen. Entreprenörer och utvecklare använder Googles webbtjänst BigQuery för att undersöka och flytta stora mängder data.
En sak att tänka på är dock att varje Google Font-förfrågan automatiskt överför information som språkinställningar, IP-adress, webbläsarversion, skärmupplösning och webbläsarnamn till Googles servrar. Om dessa uppgifter också lagras är inte klart fastställbart eller tydligt meddelat av Google.

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar i en dag på sina servrar, som huvudsakligen finns utanför EU. Detta gör det möjligt att använda typsnitt med hjälp av ett Google-formatblad. Ett formatmönster är en formatmall som kan användas för att enkelt och snabbt ändra t.ex. designen eller typsnittet på en webbplats.
Google lagrar teckensnittsfilerna i ett år. Google har som mål att i princip förbättra laddningstiden för webbsidor. När miljontals webbsidor hänvisar till samma typsnitt lagras de i cacheminnet efter det första besöket och dyker upp på alla andra webbsidor som besöks senare. Ibland uppdaterar Google typsnittsfiler för att minska filstorleken, öka språktäckningen och förbättra designen.

Hur kan jag radera eller förhindra att mina uppgifter lagras?

Uppgifter som Google lagrar under en dag eller ett år kan inte enkelt raderas. Uppgifterna överförs automatiskt till Google när du besöker webbplatsen. Om du vill radera dessa uppgifter i förtid måste du kontakta Google Support på https://support.google.com/?hl=de&tid=311280128. Datalagring förhindrar du i detta fall endast om du inte besöker vår webbplats.
Till skillnad från andra webbtypsnitt ger Google oss obegränsad tillgång till alla typsnitt. Vi kan få obegränsad tillgång till ett hav av teckensnitt och få ut det mesta av vår webbplats. Du kan läsa mer om Google Fonts och andra frågor på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311280128. Google tar upp integritetsrelaterade frågor där, men det finns ingen detaljerad information om datalagring. Det är relativt svårt att få exakt information från Google om lagrade uppgifter.
Vilka uppgifter som i princip samlas in av Google och vad de används till finns också på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Integritetspolicy för Google Fonts Local

På vår webbplats använder vi Google Fonts från företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland). Vi har integrerat Google Fonts lokalt, dvs. på vår webbserver – inte på Googles servrar. Det innebär att det inte finns någon anslutning till Googles servrar och därmed ingen dataöverföring eller lagring.

Vad är Google Fonts?

Google Fonts hette tidigare Google Web Fonts. Detta är en interaktiv katalog med över 800 typsnitt som Google tillhandahåller gratis. Med Google Fonts kan du använda teckensnitt utan att ladda upp dem till din egen server. Men för att förhindra att information överförs till Googles servrar har vi laddat ner teckensnitten till vår server. På så sätt följer vi reglerna om integritetsskydd och skickar inga uppgifter till Google Fonts.
Till skillnad från andra webbtypsnitt ger Google oss obegränsad tillgång till alla typsnitt. Vi har obegränsad tillgång till ett hav av teckensnitt för att få ut det mesta av vår webbplats. Du kan läsa mer om Google Fonts och andra frågor på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311280128.

 

 

Integritetspolicy för Font Awesome

Vi använder Font Awesome från det amerikanska företaget Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA) på vår webbplats. När du besöker en av våra webbsidor laddas Font Awesome-typsnittet (särskilt ikoner) via Font Awesome Content Delivery Network (CDN). På så sätt visas texterna, teckensnitten och ikonerna på rätt sätt på varje enhet. I den här sekretesspolicyn går vi närmare in på hur denna tjänst lagrar och behandlar uppgifter.

Vad är Font Awesome?

Ikoner spelar en allt viktigare roll för webbplatser. Font Awesome är ett webbtypsnitt som utformats särskilt för webbdesigners och webbutvecklare. Med Font Awesome kan ikonerna till exempel skalas och färgas som du vill med hjälp av CSS-stilarket. På så sätt ersätter de gamla bildikoner. Font Awesome CDN är det enklaste sättet att ladda upp ikoner eller typsnitt till din webbplats. För detta behövde vi bara lägga till en liten kodrad på vår webbplats.


Varför använder vi Font Awesome på vår webbplats?

Font Awesome gör det möjligt att presentera innehållet på vår webbplats på ett bättre sätt. Detta gör det lättare för dig att navigera på vår webbplats och förstå innehållet. Ikoner kan till och med användas för att ersätta hela ord och spara utrymme. Det är särskilt praktiskt när vi optimerar innehåll specifikt för smartphones. Dessa ikoner infogas som HMTL-kod i stället för som en bild. Detta gör att vi kan redigera ikonerna med CSS precis som vi vill. Samtidigt förbättrar vi också laddningshastigheten med Font Awesome eftersom det bara är HTML-element och inte ikonbilder. Alla dessa fördelar hjälper oss att göra webbplatsen tydligare, fräschare och snabbare för dig.


Vilka uppgifter lagrar Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) används för att ladda ikoner och symboler. CDN:er är nätverk av servrar som är spridda över hela världen, vilket gör det möjligt att snabbt ladda filer från närliggande platser. Så snart du öppnar en av våra sidor tillhandahålls motsvarande ikoner också av Font Awesome.
För att webbtypsnitten ska kunna laddas måste din webbläsare ansluta till Fonticons, Inc. På så sätt känns din IP-adress igen. Font Awesome samlar också in data om vilka ikonfiler som laddas ner och när. Dessutom överförs även tekniska uppgifter som din webbläsarversion, skärmupplösning eller tiden för den sida du besöker.

Dessa uppgifter samlas in och lagras av följande skäl:

 • optimera nätverk för innehållsleverans
 • för att upptäcka och korrigera tekniska fel
 • att skydda CDN:er från missbruk och attacker
 • för att beräkna avgifter som tas ut av Font Awesome Pro-kunder
 • för att känna till ikonernas popularitet
 • veta vilken dator och vilken programvara du använder


Om din webbläsare inte tillåter webbtypsnitt används automatiskt ett standardtypsnitt från din dator. Såvitt vi vet finns det inga cookies. Vi är i kontakt med Font Awesome’s sekretessavdelning och kommer att informera dig så snart vi vet mer.

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Font Awesome lagrar data om användningen av Content Delivery Network på servrar som också finns i USA. CDN-servrarna finns dock runt om i världen och lagrar användardata oavsett var du befinner dig. I identifierbar form lagras uppgifterna i allmänhet bara i några veckor. Aggregerad statistik om användning från CDN:erna kan lagras under längre tid. Personuppgifter ingår inte här.


Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Font Awesome lagrar inte, såvitt vi vet, några personuppgifter om Content Delivery Networks. Om du inte vill att uppgifter om de ikoner du använder ska sparas kan du tyvärr inte besöka vår webbplats. Om din webbläsare inte tillåter webbtypsnitt kommer inga uppgifter att överföras eller lagras. I det här fallet används datorns standardtypsnitt.
Om du vill veta mer om Font Awesome och hur de hanterar data, rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy på https://fontawesome.com/privacy och deras hjälpsida på https://fontawesome.com/help.

Integritetspolicy för Google Analytics

På vår webbplats använder vi analysverktyget Google Analytics (GA) från det amerikanska företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster. Google Analytics samlar in data om dina aktiviteter på vår webbplats. När du till exempel klickar på en länk lagras denna åtgärd i en cookie och skickas till Google Analytics. De rapporter vi får från Google Analytics hjälper oss att bättre anpassa vår webbplats och våra tjänster till dina önskemål. I det följande kommer vi att gå in mer i detalj på spårningsverktyget och i synnerhet informera dig om vilka uppgifter som lagras och hur du kan förhindra detta.


Vad är Google Analytics?

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafiken på vår webbplats. För att Google Analytics ska fungera finns en spårningskod inbyggd i koden på vår webbplats. När du besöker vår webbplats registrerar denna kod olika åtgärder som du vidtar på vår webbplats. När du lämnar vår webbplats skickas dessa uppgifter till Google Analytics servrar och lagras där.
Google behandlar uppgifterna och vi får rapporter om ditt användarbeteende. Dessa rapporter kan omfatta, men är inte begränsade till, följande:

 • Publikrapporter: Publikrapporter hjälper oss att lära känna våra användare bättre och veta mer exakt vem som är intresserad av våra tjänster.
 • Annonsrapporter: Annonsrapporter hjälper oss att analysera och förbättra vår onlineannonsering.
 • Anskaffningsrapporter: Anskaffningsrapporter ger oss nyttig information om hur vi kan locka fler människor till vår tjänst.
 • Beteenderapporter: Berättar för oss hur du interagerar med vår webbplats. Vi kan spåra vilken väg du tar på vår webbplats och vilka länkar du klickar på.
 • Konverteringsrapporter: Konvertering är när du vidtar en önskad åtgärd på grundval av ett marknadsföringsmeddelande. Du går till exempel från att bara vara en besökare på webbplatsen till en köpare eller prenumerant på ett nyhetsbrev. Dessa rapporter hjälper oss att lära oss mer om hur våra marknadsföringsinsatser fungerar för dig. På så sätt vill vi öka vår konverteringsgrad.
 • Rapporter i realtid: Här vet vi alltid omedelbart vad som händer på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur många användare som läser den här texten.

 

Varför använder vi Google Analytics på vår webbplats?


Vårt mål med den här webbplatsen är tydligt: vi vill ge dig bästa möjliga service. Statistiken och uppgifterna från Google Analytics hjälper oss att uppnå detta mål.
De statistiskt utvärderade uppgifterna ger oss en tydlig bild av vår webbplats styrkor och svagheter. Å ena sidan kan vi optimera vår webbplats så att den lättare hittas av intresserade personer på Google. Å andra sidan hjälper uppgifterna oss att bättre förstå dig som besökare. Vi vet därför exakt vad vi behöver förbättra på vår webbplats för att ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna hjälper oss också att genomföra våra reklam- och marknadsföringsåtgärder på ett mer individuellt och kostnadseffektivt sätt. Det är trots allt logiskt att visa våra produkter och tjänster för människor som är intresserade av dem.

 

Vilka uppgifter lagrar Google Analytics?

Google Analytics använder en spårningskod för att skapa ett slumpmässigt, unikt ID som är kopplat till din webbläsarcookie. På så sätt känner Google Analytics igen dig som en ny användare. Nästa gång du besöker vår webbplats kommer du att kännas igen som en “återkommande” användare. Alla insamlade uppgifter lagras tillsammans med detta användar-ID. Detta gör det möjligt att utvärdera pseudonyma användarprofiler.
För att kunna analysera vår webbplats med Google Analytics måste ett fastighets-ID införas i spårningskoden. Uppgifterna lagras sedan i motsvarande fastighet. För varje nyskapad egenskap är Google Analytics 4-egenskapen standard. Alternativt kan du också skapa egenskapen Universal Analytics. Beroende på vilken egenskap som används lagras data under olika lång tid.
Etiketter som cookies och appinstans-ID:n används för att mäta dina interaktioner på vår webbplats. Interaktioner är alla typer av åtgärder som du vidtar på vår webbplats. Om du också använder andra Google-system (t.ex. ett Google-konto) kan data som genereras via Google Analytics kopplas till cookies från tredje part. Google delar inte med sig av data från Google Analytics om inte vi som webbplatsoperatör godkänner det. Undantag kan förekomma när det krävs enligt lag.
Följande cookies används av Google Analytics:

 

Namn: _ga
Wert: 2.1326744211.152311280128-5
Syfte: Som standard använder analytics.js cookien _ga för att lagra användar-ID. I princip används det för att skilja besökare på webbplatser åt.
Utgångsdatum: efter 2 år
Namn: _gid
Wert: 2.1687193234.152311280128-1
Syfte: Kakan används också för att särskilja webbplatsens besökare.
Utgångsdatum: efter 24 timmar
Namn: _gat_gtag_UA_Value: 1
Syfte: Används för att sänka antalet förfrågningar. När Google Analytics används via Google Tag Manager heter den här cookien _dc_gtm_ .
Utgång: Efter 1 minut
Namn: AMP_TOKEN
Värde: ej specificerat
Syfte: Cookien har en token som kan användas för att hämta ett användar-ID från AMP-klient-ID-tjänsten. Andra möjliga värden anger utloggning, begäran eller fel.
Utgångsdatum: efter 30 sekunder upp till ett år.
Namn: __utma
Wert: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Syfte: Den här cookien används för att spåra ditt beteende på webbplatsen och mäta prestanda. Cookien uppdateras varje gång information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 2 år
Namn: __utmt
Värde: 1
Syfte: Cookien används liksom _gat_gtag_UA_ för att begränsa förfrågningshastigheten.
Utgångsdatum: efter 10 minuter
Namn: __utmb
Värde: 3.10.1564498958
Syfte: Den här cookien används för att fastställa nya sessioner. Den uppdateras varje gång nya uppgifter eller information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 30 minuter
Namn: __utmc
Värde: 167421564
Syfte: Denna cookie används för att skapa nya sessioner för återkommande besökare. Detta är en sessionscookie och lagras endast tills du stänger webbläsaren.
Utgångsdatum: Efter att webbläsaren stängts.

Namn: __utmz
Värde: m|utmccn=(remiss)|utmcmd=remiss|utmcct=/
Syfte: Cookien används för att identifiera källan till trafiken till vår webbplats. Det innebär att kakan lagrar var du kom till vår webbplats från. Detta kan ha varit en annan sida eller en annons.
Utgångsdatum: efter 6 månader
Namn: __utmv
Värde: ej specificerat
Syfte: Cookien används för att lagra anpassade användardata. Den uppdateras när information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: Efter 2 år
Observera: Den här listan kan inte göra anspråk på att vara uttömmande, eftersom Google också ändrar valet av sina cookies då och då.
Här visar vi dig en översikt över de viktigaste uppgifterna som samlas in av Google Analytics:
Värmekartor: Google skapar så kallade heatmaps. Med hjälp av värmekartor kan du se exakt de områden som du klickar på. Detta ger oss information om var du befinner dig på vår webbplats.
Sessionens längd: Google definierar sessionens längd som den tid du tillbringar på vår webbplats utan att lämna den. Om du har varit inaktiv i 20 minuter avslutas sessionen automatiskt.
Avvisningsfrekvens: En avvisning är när du bara tittar på en sida på vår webbplats och sedan lämnar den.
Kontoskapande: När du skapar ett konto eller gör en beställning på vår webbplats samlar Google Analytics in dessa uppgifter.
IP-adress: IP-adressen visas endast i förkortad form så att det inte är möjligt att identifiera den unikt.
Plats: IP-adressen kan användas för att fastställa landet och din ungefärliga plats. Denna process kallas också för fastställande av IP-plats.
Teknisk information: Teknisk information inkluderar, men är inte begränsad till, din webbläsartyp, internetleverantör eller skärmupplösning.

Ursprungskälla: Google Analytics respektive vi är naturligtvis också intresserade av vilken webbplats eller annons du kom till vår webbplats via.
Andra uppgifter är kontaktuppgifter, eventuella betyg, uppspelning av media (t.ex. om du spelar upp en video via vår webbplats), delning av innehåll via sociala medier eller tillägg till dina favoriter. Den här listan gör inte anspråk på att vara fullständig och fungerar endast som en allmän orientering om hur Google Analytics lagrar data.

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google har sina servrar spridda över hela världen. De flesta servrar finns i USA och därför lagras dina uppgifter oftast på amerikanska servrar. Du kan ta reda på exakt var Googles datacenter finns här: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.
Dina data är fördelade på olika fysiska diskar. Fördelen med detta är att uppgifterna kan nås snabbare och att de är bättre skyddade mot manipulering. Alla Googles datacenter har lämpliga beredskapsprogram för dina data. Om till exempel Googles hårdvara går sönder eller om naturkatastrofer lamslår servrar är risken för att Google ska avbryta tjänsten fortfarande låg.
Uppgifternas lagringstid beror på vilka egenskaper som används. När du använder de nyare egenskaperna i Google Analytics 4 är lagringsperioden för dina användardata fastställd till 14 månader. För andra så kallade händelsedata har vi möjlighet att välja en lagringsperiod på 2 månader eller 14 månader.
För Universal Analytics-egenskaper har Google Analytics en standardlagringsperiod på 26 månader för dina användardata. Därefter raderas dina användaruppgifter. Vi har dock möjlighet att själva välja hur länge användaruppgifterna ska sparas. För detta ändamål har vi fem varianter till vårt förfogande:
– Strykning efter 14 månader
– Strykning efter 26 månader
– Strykning efter 38 månader
– Strykning efter 50 månader
– Ingen automatisk radering
Dessutom finns det en möjlighet att uppgifterna inte raderas förrän du slutar besöka vår webbplats inom den tidsperiod som vi har valt. I detta fall kommer lagringsperioden att återställas varje gång du besöker vår webbplats igen inom den angivna perioden.
När den angivna perioden har löpt ut raderas uppgifterna en gång i månaden. Denna lagringsperiod gäller för dina uppgifter som är kopplade till cookies, användaridentifiering och reklam-ID:n (t.ex. DoubleClick-domäncookies). Rapporteringsresultaten baseras på aggregerade data och lagras separat från användardata. Aggregerade uppgifter är en sammanslagning av enskilda uppgifter till en större enhet.

 

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till, uppdatera, radera eller begränsa dina uppgifter. Genom att använda webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) kan du förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter. Du kan ladda ner och installera webbläsartillägget på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Observera att det här tillägget endast inaktiverar insamlingen av data från Google Analytics.
Om du vill inaktivera, radera eller hantera cookies (oberoende av Google Analytics) finns det separata instruktioner för varje webbläsare:
Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome.
Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari
Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.
Internet Explorer: Radera och hantera cookies
Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies
Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter om dig lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Därför får uppgifter inte helt enkelt överföras till, lagras och behandlas i osäkra tredjeländer om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.
Vi hoppas att vi har kunnat ge dig den viktigaste informationen om databehandling av Google Analytics. Om du vill veta mer om spårningstjänsten rekommenderar vi följande två länkar: http://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google Analytics demografiska rapporter och intresserapporter.

Vi har aktiverat funktioner för reklamrapportering i Google Analytics. De demografiska rapporterna och intresserapporterna innehåller information om ålder, kön och intressen. På så sätt kan vi få en bättre bild av våra användare utan att kunna hänföra uppgifterna till enskilda personer. Du kan läsa mer om reklamfunktioner på https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.
Du kan stoppa användningen av aktiviteter och information från ditt Google-konto under “Inställningar för annonsering” på https://adssettings.google.com/authenticated via kryssrutan.

 

Länk för avaktivering av Google Analytics

Om du klickar på följande avaktiveringslänk kan du förhindra att Google samlar in ytterligare besök på denna webbplats. Observera: Om du raderar cookies, använder inkognito/privatläge i din webbläsare eller använder en annan webbläsare samlas data in igen.

Inaktivera Google Analytics

WP Statistics sekretesspolicy
Vi använder analyspluginet WP Statistics på vår webbplats. Detta insticksprogram utvecklades av Veronalabs (5460 W Main St, Verona, NY 13478, United States), ett amerikanskt programvaruföretag. Denna plugin ger oss enkel statistik om hur du som användare använder vår webbplats. I den här sekretesspolicyn går vi närmare in på analysverktyget och vilka uppgifter som lagras var och hur länge.

Vad är WP Statistics?

Det här insticksprogrammet är en analysprogramvara som är särskilt utformad för webbplatser som använder innehållshanteringssystemet WordPress. WordPress hjälper oss att enkelt redigera vår webbplats utan några programmeringskunskaper. WP Statistics kan samla in uppgifter om hur länge du stannar på vår webbplats, vilka undersidor du besöker, hur många besökare som finns på webbplatsen eller från vilken webbplats du kom till oss. WP Statistics använder inga cookies och du kan inte identifieras som individ genom de uppgifter som samlas in.

Varför använder vi WP Statistics?

WP Statistics ger oss enkel statistik som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant och bättre för dig. Vår webbplats och det innehåll, de produkter och/eller tjänster som erbjuds på den ska uppfylla dina krav och önskemål så bra som möjligt. För att nå detta mål måste vi naturligtvis också ta reda på var vi bör göra förbättringar och förändringar. Den statistik vi får in hjälper oss att komma ett steg närmare detta mål.

 

Vilka uppgifter lagras av WP Statistics?

WP Statistics ställer inte in några cookies och de uppgifter som samlas in skapar endast anonym statistik om användningen av vår webbplats. WP Statistics anonymiserar också din IP-adress. Du som person kan inte identifieras.
WP Statistics samlar in besöksdata (Visitos’Data) när din webbläsare ansluter till vår webbserver. Dessa uppgifter lagras i vår databas på vår server. Detta omfattar till exempel:
– Adressen (URL) till den besökta webbsidan.
– webbläsare och webbläsarversion
– det använda operativsystemet
– adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (referrer URL)
– Värdnamn och IP-adress för den enhet från vilken åtkomst sker.
– datum och tid
– information om land/stad
– antal besökare som kommer från en sökmotor
– Besökets varaktighet på webbplatsen.
– Klicka på webbplatsen


Uppgifterna kommer inte att delas eller säljas.


Hur länge och var lagras uppgifterna?

Alla uppgifter lagras lokalt på vår webbserver. Uppgifterna lagras på vår webbserver tills de inte längre behövs för de syften som anges ovan.


Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter.
Vi har nu gett dig den viktigaste informationen om databehandling av WP Analytics. Eftersom insticksprogrammet inte använder cookies och data för statistisk analys lagras lokalt på webbservern, hanteras dina uppgifter mycket försiktigt här. Om du vill veta mer om WP Analytics bör du ta en titt på deras sekretesspolicy på https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/.

 

Jetpacks sekretesspolicy

Vi använder WordPress-plugin Jetpack på vår webbplats. Jetpack är en programvara som bland annat ger oss webbanalys. Jetpack drivs av företaget Automattic (Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA), som använder tekniken från företaget Quantcast (Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA) för denna produkt. Det integrerade spårningsverktyget samlar också in, lagrar och behandlar personuppgifter från dig. Vad exakt dessa uppgifter är, varför vi använder Jetpack och hur du kan förhindra lagring av dessa uppgifter visar vi dig i denna sekretesspolicy.

Vad är Jetpack?

Jetpack är ett tillägg för WordPress-webbplatser med många olika funktioner och moduler. Alla dessa verktyg hjälper oss att göra vår webbplats vackrare och säkrare och att välkomna fler besökare hit. Med hjälp av verktyget kan relaterade inlägg visas, innehåll kan delas och Jetpack kan dessutom förbättra laddningshastigheten på vår webbplats. Alla funktioner är hostade och tillhandahålls av WordPress.


Varför använder vi Jetpack?

För oss är det viktigt att du känner dig bekväm på vår webbplats och att du hittar det du söker. Vi kan bara lyckas om du är nöjd med vår service. Och för att veta hur och var vi kan förbättra vår webbplats behöver vi information. Med Jetpack kan vi se hur ofta och hur länge du spenderar på en enskild webbsida, eller vilka knappar du gillar att klicka på. Denna information hjälper oss att förbättra vår webbplats och anpassa den till dina önskemål.

Vilka uppgifter lagrar Jetpack?

Särskilt genom det inbyggda spårningsverktyget WordPress.com-statistik samlas, lagras och bearbetas även personuppgifter från dig. För att Jetpack-verktyget ska fungera sätter Jetpack en cookie i din webbläsare när du öppnar en webbplats som har delar av verktyget inbyggt. De insamlade uppgifterna synkroniseras med Automattic och lagras där.
Förutom IP-adresser (som anonymiseras innan de lagras) och uppgifter om användarens beteende omfattar detta webbläsartyp, unik enhetsidentifierare, önskat språk, datum och tidpunkter för sidans start, operativsystem och information om mobilnätverk. Jetpack använder denna information för att förbättra sina tjänster och erbjudanden och för att få bättre insikt i hur användarna använder sina tjänster. Dessutom kan följande uppgifter också synkroniseras och lagras:
– För Google Ads-kunder synkroniseras kontots e-postadress och fysiska adress.
– Lyckade och misslyckade inloggningsförsök. För detta ändamål lagras även din IP-adress och användaragent.
– Registrerade användarnamn, användarnamn, e-postadresser, roller och färdigheter för registrerade användare. Men inga lösenord lagras
– Användar-ID för användare som gör ändringar på webbplatsen.
– Twitter-användarnamn, om det är konfigurerat med Jetpack
Jetpack använder också cookies för datalagring. Nedan visar vi några utvalda exempel på cookies som Jetpack använder:

 

Namn: eucookielaw
Value: 1613651061376311280128-6
Syfte: Lagrar statusen för användarens samtycke till användningen av cookies.
Utgångsdatum: efter 180 dagar
Namn: tk_ai
Värde: 0
Syfte: Denna cookie lagrar ett slumpmässigt genererat anonymt ID. Den används endast inom administrationsområdet för att spåra allmänna analyser.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Namn: tk_tc
Wert: E3%2BgJ1Pw6iYKk%2Fvj311280128-3
Syfte: Detta är en så kallad hänvisningscookie. Detta används för att analysera anslutningen mellan WooCommerce och en webbplats med Jetpack-plugin.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Observera: Jetpack använder många olika cookies. Vilka cookies som används beror dels på vilka Jetpack-funktioner som används, dels på vad du gör på webbplatser med integrerad Jetpack-plugin. På https://de.jetpack.com/support/cookies/ kan du se en lista över möjliga cookies som Jetpack använder.

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Automattic lagrar de insamlade uppgifterna tills de inte längre används för företagets egna tjänster. Efter denna period sparas uppgifterna endast om företaget måste göra det av rättsliga skäl. Webbserverloggar som din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem raderas efter cirka 30 dagar. Uppgifterna lagras på företagets amerikanska servrar.


Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Som nämnts ovan använder Jetpack cookies för att lagra data. Om du inte vill att Jetpack ska samla in uppgifter om dig i framtiden kan du begära en “opt-out”-cookie på https://www.quantcast.com/opt-out/. Quantcast kommer att ställa in denna cookie och därmed kommer inga besökaruppgifter att lagras från dig. Detta gäller tills du raderar denna cookie.
Alternativt kan du helt enkelt hantera, inaktivera eller radera cookies själv i din webbläsare. Cookiehanteringen fungerar lite olika beroende på webbläsartyp. Här hittar du de vanligaste webbläsarna och motsvarande instruktioner.
Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome
Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari
Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.
Internet Explorer: Radera och hantera cookies
Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies
Om du vill veta mer om Jetpacks eller Automattics sekretesspolicy och databehandling rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn på https://automattic.com/privacy/, cookiepolicyn på https://automattic.com/cookies/ och informationssidan https://jetpack.com/support/what-data-does-jetpack-sync/. Vi hoppas att vi kunde ge dig en bra inblick i Jetpacks databehandling.


Sociala medier

Utöver vår webbplats är vi också aktiva på sociala medier. Detta kan innebära att vi behandlar uppgifter från användare så att vi kan rikta in oss på användare som är intresserade av oss via sociala nätverk. Dessutom kan delar av en plattform för sociala medier också vara inbäddade direkt på vår webbplats. Detta gäller till exempel om du klickar på en så kallad social knapp på vår webbplats och omdirigeras direkt till vår närvaro i sociala medier.

 

Varför använder vi sociala medier?

I åratal har sociala medier varit den plats där människor kommunicerar och umgås på nätet. Våra närvaro i sociala medier gör det möjligt för oss att föra våra produkter och tjänster närmare potentiella kunder. De sociala medierna på vår webbplats hjälper dig att snabbt och okomplicerat kunna gå över till vårt innehåll i sociala medier.

I vilket syfte samlas uppgifterna in och lagras?

De uppgifter som lagras och behandlas genom din användning av en kanal i sociala medier används främst för att kunna utföra webbanalyser. Syftet med dessa analyser är att kunna utveckla mer exakta och personliga marknadsförings- och reklamstrategier. Beroende på ditt beteende på en social medieplattform kan lämpliga slutsatser dras om dina intressen med hjälp av de utvärderade uppgifterna och så kallade användarprofiler kan skapas. På så sätt kan plattformarna också erbjuda dig skräddarsydda annonser. I de flesta fall sätts cookies i din webbläsare för detta ändamål, som lagrar data om ditt användningsbeteende.
Observera att när du använder plattformar för sociala medier eller våra inbyggda element kan uppgifter om dig också behandlas utanför Europeiska unionen, eftersom många sociala medier, till exempel Facebook och Twitter, är amerikanska företag. Detta kan göra det svårare för dig att hävda dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.


Vilka uppgifter lagras?

Exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas beror på leverantören av plattformen för sociala medier. Men vanligtvis är det uppgifter som telefonnummer, e-postadresser, uppgifter som du anger i ett kontaktformulär, användaruppgifter som vilka knappar du klickar på, vilka du gillar eller följer, när du besökte vilka sidor, information om din enhet och din IP-adress. De flesta av dessa uppgifter lagras i cookies. Särskilt om du själv har en profil på den besökta sociala mediekanalen och är inloggad kan uppgifter kopplas till din profil.
Alla uppgifter som samlas in via en plattform för sociala medier lagras också på leverantörernas servrar. Detta innebär att endast leverantörerna har tillgång till uppgifterna och kan ge dig lämplig information eller göra ändringar.
Om du vill veta exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas av leverantörerna av sociala medier och hur du kan invända mot databehandlingen bör du noggrant läsa företagets integritetspolicy. Om du har frågor om datalagring och databehandling eller vill hävda motsvarande rättigheter rekommenderar vi att du kontaktar leverantören direkt.
Information om specifika sociala medieplattformar – om sådana finns – finns i följande avsnitt.

 

Integritetspolicy för Facebook
Vi använder utvalda verktyg från Facebook på vår webbplats. Facebook är ett nätverk för sociala medier som ägs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland. Med hjälp av dessa verktyg kan vi erbjuda dig och de personer som är intresserade av våra produkter och tjänster det bästa möjliga erbjudandet. Nedan ger vi en översikt över de olika Facebook-verktygen, vilka uppgifter som skickas till Facebook och hur du kan radera dessa uppgifter.
Vad är Facebook-verktyg?
Bland många andra produkter erbjuder Facebook också så kallade Facebook Business Tools. Detta är det officiella namnet på Facebook. Men eftersom termen knappt är känd har vi bestämt oss för att bara kalla dem Facebook-verktyg. Bland dem finns:
– Facebook Pixel
– sociala plugins (t.ex. knappen “Gilla” eller “Dela”)
– Facebook-inloggning
– kontokit
– API:er (programmeringsgränssnitt)
– SDK:er (samling av programmeringsverktyg)
– Integrering av plattformar
– insticksmoduler
– koder
– specifikationer
– dokumentationer
– Teknik och tjänster
Genom dessa verktyg utökar Facebook tjänsterna och har möjlighet att få information om användarnas aktiviteter utanför Facebook.
Varför använder vi Facebook-verktyg på vår webbplats?
Vi vill visa våra tjänster och produkter endast för personer som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av Facebook-annonser kan vi nå dessa personer. Men för att kunna visa rätt annonser för användarna behöver Facebook information om människors önskemål och behov. Information om användarnas beteende (och kontaktuppgifter) på vår webbplats görs således tillgänglig för företaget. Detta gör att Facebook samlar in bättre användardata och kan visa intresserade personer lämpliga annonser om våra produkter eller tjänster. Verktygen möjliggör skräddarsydda reklamkampanjer på Facebook.
Uppgifter om ditt beteende på vår webbplats kallas “händelsedata” av Facebook. Detta används också för mätnings- och analystjänster. Detta gör det möjligt för Facebook att skapa “kampanjrapporter” för vår räkning om effekten av våra reklamkampanjer. Vi använder också analysmetoder för att få en bättre förståelse för hur du använder våra tjänster, vår webbplats eller våra produkter. Därför använder vi vissa av dessa verktyg för att optimera din användarupplevelse på vår webbplats. Sociala plug-ins gör det till exempel möjligt för dig att dela innehåll från vår webbplats direkt på Facebook.

 

Vilka uppgifter lagras i Facebook-verktygen?
Genom att använda enskilda Facebook-verktyg kan personuppgifter (kunduppgifter) skickas till Facebook. Beroende på vilka verktyg som används kan kunduppgifter som namn, adress, telefonnummer och IP-adress skickas.
Facebook använder denna information för att matcha de uppgifter som finns om dig (om du är medlem i Facebook). Innan kunduppgifter skickas till Facebook sker en process som kallas “hashing”. Detta innebär att en datamängd av vilken storlek som helst omvandlas till en teckensträng. Detta tjänar också till att kryptera data.
Förutom kontaktuppgifter överförs även “händelsedata”. Evenemangsuppgifter” avser den information som vi får om dig på vår webbplats. Till exempel vilka undersidor du besöker eller vilka produkter du köper av oss. Facebook delar inte den information som Facebook får med tredje part (t.ex. annonsörer) om företaget inte har uttryckligt tillstånd eller är skyldigt att göra det enligt lag. “Händelseuppgifter” kan också vara kopplade till kontaktinformation. Detta gör det möjligt för Facebook att tillhandahålla bättre anpassad reklam. Efter den matchningsprocess som nämndes tidigare raderar Facebook kontaktuppgifterna igen.
För att kunna leverera annonser på ett optimerat sätt använder Facebook endast händelsedata om de har aggregerats med andra data (som Facebook samlat in på andra sätt). Facebook använder också dessa händelsedata för säkerhets-, integritets-, utvecklings- och forskningsändamål. En stor del av dessa uppgifter överförs till Facebook via cookies. Cookies är små textfiler som används för att lagra data eller information i webbläsare. Beroende på vilka verktyg du använder och om du är medlem i Facebook placeras olika antal cookies i din webbläsare. Vi diskuterar enskilda Facebook-cookies mer ingående i beskrivningarna av varje Facebook-verktyg. Allmän information om användningen av Facebook-cookies finns också på https://www.facebook.com/policies/cookies.
Hur länge och var lagras uppgifterna?
I princip lagrar Facebook uppgifter tills de inte längre behövs för Facebooks egna tjänster och produkter. Facebook har servrar runt om i världen där uppgifterna lagras. Kunduppgifter raderas dock inom 48 timmar efter att de jämförts med användarens egna uppgifter.

 

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?
I enlighet med den grundläggande dataskyddsförordningen har du rätt till information, rättelse, överföring och radering av dina uppgifter.
En fullständig radering av uppgifterna sker endast om du raderar ditt Facebook-konto helt och hållet. Så här går det till när du raderar ditt Facebook-konto:
1) Klicka på Inställningar till höger om Facebook.
2) Klicka sedan på “Din Facebook-information” i den vänstra kolumnen.
3) Klicka nu på “Inaktivering och radering”.
4) Välj nu “Ta bort konto” och klicka sedan på “Fortsätt och ta bort konto”.
5) Ange nu ditt lösenord, klicka på “Fortsätt” och klicka sedan på “Ta bort konto”.
Lagringen av uppgifter som Facebook får via vår webbplats sker bland annat via cookies (t.ex. för sociala plugins). I din webbläsare kan du inaktivera, radera eller hantera enskilda eller alla cookies. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:
Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome.
Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari
Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.
Internet Explorer: Radera och hantera cookies
Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies
Om du generellt sett inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie är på väg att ställas in. På så sätt kan du bestämma om du vill tillåta varje enskild cookie eller inte.
Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter om dig lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) betraktas inte som säkra enligt den nuvarande europeiska lagstiftningen om uppgiftsskydd. Uppgifter till osäkra tredje länder får alltså inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.
Vi hoppas att vi har gett dig den viktigaste informationen om Facebook-verktygens användning och databehandling. Om du vill veta mer om hur Facebook använder dina uppgifter rekommenderar vi att du läser datapolicyn på https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

Integritetspolicy för sociala tillägg till Facebook
På vår webbplats installeras så kallade sociala plugins från företaget Facebook Inc. Du kan känna igen dessa knappar genom den klassiska Facebook-logotypen, t.ex. “Gilla”-knappen (handen med upphöjd tumme) eller genom en tydlig märkning “Facebook Plug-in”. En social plug-in är en liten del av Facebook som är integrerad i vår webbplats. Varje plug-in har sin egen funktion. De vanligaste funktionerna är de välkända knapparna “Gilla” och “Dela”.
Följande sociala plug-ins erbjuds av Facebook:
– “Spara”-knappen
– “Gilla”-knappen, Dela, Skicka och Citat
– Plug-in för sidor
– Plug-in för kommentarer
– Messenger-plugin
– Inbäddade inlägg och videospelare
– Insticksprogram för grupper
Besök https://developers.facebook.com/docs/plugins för mer information om hur varje plug-in används. Vi använder sociala plug-ins både för att ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats och för att Facebook ska kunna optimera våra annonser.
Om du har ett Facebook-konto eller har besökt facebook.com tidigare har Facebook redan satt minst en cookie i din webbläsare. I det här fallet skickar din webbläsare information till Facebook via den här cookien så snart du besöker vår webbplats eller interagerar med sociala plug-ins (t.ex. knappen “Gilla”).
Den mottagna informationen raderas eller anonymiseras inom 90 dagar. Enligt Facebook omfattar dessa uppgifter din IP-adress, vilken webbplats du besökte, datum, tid och annan information om din webbläsare.
För att förhindra att Facebook samlar in många uppgifter under ditt besök på vår webbplats och kopplar dem till Facebooks uppgifter måste du logga ut från Facebook när du besöker webbplatsen.
Om du inte är inloggad på Facebook eller inte har något Facebook-konto skickar din webbläsare mindre information till Facebook eftersom du har färre Facebook-cookies. Uppgifter som din IP-adress eller vilken webbplats du besöker kan dock överföras till Facebook. Vi vill påpeka att vi inte känner till det exakta innehållet i uppgifterna. Vi försöker dock informera dig så bra som möjligt om databehandlingen enligt vår nuvarande kunskapsnivå. Du kan också läsa om hur Facebook använder uppgifterna i företagets datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/update.
Följande cookies sätts i din webbläsare som ett minimum när du besöker en webbplats med sociala plug-ins från Facebook:
Namn: dpr
Värde: ej specificerat
Syfte: Den här cookien används för att få de sociala inslagen på vår webbplats att fungera.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Namn: fr
Wert: 0jieyh4311280128c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Syfte: Cookien är också nödvändig för att plugins ska fungera korrekt.
Utgångsdatum:: efter 3 månader
Observera: Dessa cookies har satts efter ett test, även om du inte är medlem i Facebook.

Om du är inloggad på Facebook kan du själv ändra dina annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om du inte är Facebook-användare kan du hantera din användningsbaserade onlineannonsering på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/grundsätzlich. Där kan du välja att inaktivera eller aktivera leverantörer.
Om du vill veta mer om Facebooks sekretesspolicy rekommenderar vi att du läser företagets egen datapolicy på https://www.facebook.com/policy.php.
Integritetspolicy för Facebook-inloggning
Vi har integrerat den praktiska Facebook-inloggningen på vår webbplats. På så sätt kan du enkelt logga in på vår webbplats med ditt Facebook-konto utan att behöva skapa ett nytt konto. Om du väljer att registrera dig via Facebook-inloggning kommer du att omdirigeras till det sociala nätverket Facebook. Där sker registreringen via dina Facebook-användaruppgifter. Genom denna inloggningsprocess lagras och överförs uppgifter om dig eller ditt användarbeteende till Facebook.
För att lagra uppgifterna använder Facebook olika cookies. Nedan visar vi de viktigaste cookies som ställs in i din webbläsare eller som redan finns när du loggar in på vår webbplats via Facebook-inloggningen:
Namn: fr
Värde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Syfte: Den här cookien används för att få det sociala insticksprogrammet på vår webbplats att fungera på bästa möjliga sätt.
Utgångsdatum: efter 3 månader
Namn: datr
Wert: 4Jh7XUA2311280128SEmPsSfzCOO4JFFl
Syfte: Facebook ställer in kakan “datr” när en webbläsare går in på facebook.com, och kakan hjälper till att identifiera inloggningsaktivitet och skydda användare.
Utgångsdatum: efter 2 år
Namn: _js_datr
Värde: borttagen
Syfte: Den här sessionscookien ställer in Facebook för spårning, även om du inte har något Facebook-konto eller är utloggad.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Observera: De cookies som anges är bara ett litet urval av de cookies som finns tillgängliga för Facebook. Andra cookies är _ fbp, sb eller wd. Det är inte möjligt att göra en fullständig lista, eftersom Facebook har ett stort antal cookies och använder dem på olika sätt.

 

Facebook-inloggningen ger dig å ena sidan en snabb och enkel registreringsprocess, å andra sidan har vi möjlighet att dela uppgifter med Facebook. På så sätt kan vi bättre anpassa vårt erbjudande och våra kampanjer till dina intressen och behov. Uppgifter som vi får från Facebook på detta sätt är offentliga uppgifter, t.ex.
– Ditt Facebook-namn
– din profilbild
– en lagrad e-postadress
– Listor över vänner
– information om knappar (t.ex. “Gilla”-knappen)
– födelsedagsdatum
– ditt språk
– Bostadsort
I gengäld ger vi Facebook information om dina aktiviteter på vår webbplats. Detta inkluderar information om vilken enhet du använder, vilka av våra undersidor du besöker eller vilka produkter du har köpt från oss.
Genom att använda Facebook Login samtycker du till databehandlingen. Du kan när som helst återkalla detta avtal. Om du vill få mer information om Facebooks databehandling rekommenderar vi Facebooks integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php.
Om du är inloggad på Facebook kan du själv ändra dina annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
Integritetspolicy för Instagram
Vi har införlivat funktioner från Instagram på vår webbplats. Instagram är en plattform för sociala medier som tillhör företaget Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram har varit ett dotterbolag till Facebook Inc. sedan 2012 och är en av Facebooks produkter. Att bädda in Instagram-innehåll på vår webbplats kallas för inbäddning. Detta gör det möjligt för oss att visa dig innehåll som knappar, foton eller videor från Instagram direkt på vår webbplats. När du besöker webbsidor på vår webbplats som har en integrerad Instagram-funktion överförs data till Instagram, lagras och behandlas. Instagram använder samma system och teknik som Facebook. Dina uppgifter behandlas därför i alla Facebook-företag.
I det följande vill vi ge dig en mer detaljerad inblick i varför Instagram samlar in uppgifter, vilka uppgifter det är och hur du i stor utsträckning kan kontrollera databehandlingen. Eftersom Instagram är en del av Facebook Inc. får vi vår information å ena sidan från Instagrams policy, men å andra sidan också från Facebooks datapolicy.

 

Vad är Instagram?
Instagram är ett av de mest populära sociala medierna i världen. Instagram kombinerar fördelarna med en blogg med fördelarna med audiovisuella plattformar som YouTube eller Vimeo. Du kan ladda upp foton och korta videor på Insta (som många användare kallar plattformen), redigera dem med olika filter och sprida dem på andra sociala nätverk. Och om du inte vill vara aktiv själv kan du också bara följa andra intressanta användare.
Varför använder vi Instagram på vår webbplats?
Instagram är en plattform för sociala medier som verkligen har gått i taket under de senaste åren. Vi har naturligtvis också reagerat på denna boom. Vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt på vår webbplats. Därför är en varierad beredning av vårt innehåll en självklarhet för oss. Genom de inbäddade Instagram-funktionerna kan vi berika vårt innehåll med nyttigt, roligt eller spännande innehåll från Instagramvärlden. Eftersom Instagram är ett dotterbolag till Facebook kan de insamlade uppgifterna även användas för personlig reklam på Facebook. På så sätt är det bara personer som verkligen är intresserade av våra produkter eller tjänster som får våra annonser.
Instagram använder också de insamlade uppgifterna för mätnings- och analysändamål. Vi får aggregerad statistik och därmed mer information om vad du tycker om och vad du är intresserad av. Det är viktigt att notera att dessa rapporter inte identifierar dig personligen.
Vilka uppgifter lagras av Instagram?
När du kommer till en av våra sidor som har Instagram-funktioner (t.ex. Instagram-bilder eller plug-ins) inbyggda, ansluter din webbläsare automatiskt till Instagrams servrar. Under processen skickas data till Instagram, lagras och behandlas. Och detta gäller oavsett om du har ett Instagram-konto eller inte. Detta inkluderar information om vår webbplats, om din dator, om gjorda inköp, om annonser som du ser och hur du använder vårt erbjudande. Dessutom lagras datum och tid för din interaktion med Instagram. Om du har ett Instagram-konto eller är inloggad lagrar Instagram betydligt fler uppgifter om dig.
Facebook skiljer mellan kunddata och händelsedata. Vi antar att det är exakt samma sak med Instagram. Kunduppgifter är till exempel namn, adress, telefonnummer och IP-adress. Dessa kunduppgifter kommer endast att överföras till Instagram om du har blivit “hashed” i förväg. Hashing innebär att en datapost omvandlas till en teckensträng. På så sätt kan du kryptera kontaktinformationen. Dessutom överförs de “händelsedata” som nämns ovan. Med “händelsedata” menar Facebook – och följaktligen Instagram – data om ditt användarbeteende. Det kan också hända att kontaktuppgifter kombineras med händelsedata. De insamlade kontaktuppgifterna matchas med de uppgifter som Instagram redan har om dig.
Via små textfiler (cookies), som vanligtvis ställs in i din webbläsare, överförs de insamlade uppgifterna till Facebook. Beroende på vilka Instagram-funktioner som används och om du själv har ett Instagram-konto lagras olika mängder data.
Vi antar att Instagrams databehandling fungerar på samma sätt som Facebooks. Det betyder att om du har ett Instagram-konto eller har besökt www.instagram.com har Instagram åtminstone satt en cookie. Om så är fallet skickar din webbläsare information till Instagram via kakan så snart du kommer i kontakt med en Instagram-funktion. Senast efter 90 dagar (efter matchning) raderas dessa uppgifter igen eller anonymiseras. Även om vi har studerat Instagrams databehandling intensivt kan vi inte säga exakt vilka uppgifter Instagram samlar in och lagrar.
I det följande visar vi dig cookies som ställs in i din webbläsare åtminstone när du klickar på en Instagram-funktion (t.ex. en knapp eller en Insta-bild). I vårt test utgår vi från att du inte har något Instagram-konto. Om du är inloggad på Instagram sätts förstås betydligt fler cookies i din webbläsare.

 

Dessa cookies användes i vårt test:
Namn: csrftoken
Värde: “”
Syfte: Den här cookien är troligen inställd av säkerhetsskäl för att förhindra förfalskning av förfrågningar. Vi kunde dock inte få reda på mer om detta.
Utgångsdatum: efter ett år
Namn: mid
Värde: “”
Syfte: Instagram använder den här cookien för att optimera sina egna tjänster och erbjudanden på och utanför Instagram. Cookien anger ett unikt användar-ID.
Utgångsdatum: efter sessionens slut.
Namn: fbsr_31128012812124024
Värde: ej specificerat
Syfte: Den här cookien lagrar inloggningsförfrågan för användare av Instagram-appen.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Namn: rur
Värde: ATN
Syfte: Detta är en Instagram-cookie som säkerställer funktionaliteten på Instagram.
Utgångsdatum: efter sessionens slut.
Namn: urlgen
Wert: “{“194.96.75.33″: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe311280128”
Syfte: Den här cookien används för Instagrams marknadsföringsändamål.
Utgångsdatum: efter sessionens slut.
Anmärkning: Vi kan inte göra anspråk på fullständighet här. Vilka cookies som sätts i enskilda fall beror på de inbäddade funktionerna och din användning av Instagram.
Hur länge och var lagras uppgifterna?
Instagram delar den information som Facebooks företag tar emot med externa partner och med personer som du har kontakt med runt om i världen. Uppgifterna behandlas i enlighet med den egna datapolicyn. Dina uppgifter distribueras på Facebooks servrar runt om i världen, delvis av säkerhetsskäl. De flesta av dessa servrar finns i USA.
Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?
Tack vare den grundläggande dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till, överföra, korrigera och radera dina uppgifter. Du kan hantera dina uppgifter i Instagram-inställningarna. Om du vill radera dina data på Instagram helt och hållet måste du radera ditt Instagram-konto permanent.
Så här går det till när du raderar ditt Instagram-konto:
Öppna först Instagram-appen. På din profilsida går du ner och klickar på “Hjälp”. Nu kommer du till företagets webbplats. På webbplatsen klickar du på “Hantera ditt konto” och sedan på “Ta bort ditt konto”.
Om du raderar ditt konto helt och hållet kommer Instagram att radera inlägg som dina foton och statusuppdateringar. Information som andra personer har delat om dig är inte en del av ditt konto och kommer därför inte att raderas.
Som nämnts ovan lagrar Instagram dina uppgifter främst genom cookies. Du kan hantera, inaktivera eller radera dessa cookies i din webbläsare. Hanteringen fungerar alltid lite annorlunda beroende på vilken webbläsare du använder. Här visar vi dig instruktionerna för de viktigaste webbläsarna.

 

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome
Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari
Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.
Internet Explorer: Radera och hantera cookies
Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies
Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska sättas. Då kan du alltid själv bestämma om du vill tillåta kakan eller inte.
Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter från dig också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifter till osäkra tredje länder får alltså inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.
Vi har försökt att föra dig närmare den viktigaste informationen om Instagrams databehandling. Auf https://help.instagram.com/519522125107875
kan du ta en närmare titt på Instagrams datapolicy.
Twitters sekretesspolicy
Vi har integrerat Twitter-funktioner på vår webbplats. Dessa är till exempel inbäddade tweets, tidslinjer, knappar eller hashtags. Twitter är en kortmeddelandetjänst och en plattform för sociala medier som tillhör företaget Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.
Såvitt vi vet överförs inga personuppgifter eller uppgifter om din webbaktivitet till Twitter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz enbart genom att Twitter-funktionen inkluderas. Endast när du interagerar med Twitter-funktionerna, t.ex. genom att klicka på en knapp, kan uppgifter skickas till Twitter, lagras där och behandlas. Vi har inget inflytande över denna databehandling och bär inget ansvar för den. Inom ramen för denna integritetspolicy vill vi ge dig en översikt över vilka uppgifter Twitter lagrar, vad Twitter gör med dessa uppgifter och hur du i stor utsträckning kan skydda dig mot dataöverföringen.
Vad är Twitter?
För vissa är Twitter en nyhetstjänst, för andra en plattform för sociala medier och ytterligare andra talar om en mikrobloggtjänst. Alla dessa termer har sitt berättigande och betyder mer eller mindre samma sak.
Både privatpersoner och företag använder Twitter för att kommunicera med intresserade personer via korta meddelanden. Twitter tillåter endast 280 tecken per meddelande. Dessa meddelanden kallas “tweets”. Till skillnad från till exempel Facebook fokuserar tjänsten inte på att bygga upp ett nätverk för “vänner”, utan vill uppfattas som en världsomspännande och öppen nyhetsplattform. På Twitter kan du också ha ett anonymt konto och tweets kan raderas av företaget å ena sidan och av användarna själva å andra sidan.
Varför använder vi Twitter på vår webbplats?
Liksom många andra webbplatser och företag försöker vi erbjuda våra tjänster och kommunicera med våra kunder via olika kanaler. Särskilt Twitter har vuxit till sig som en användbar “liten” nyhetstjänst. Vi twittrar eller retweetar alltid spännande, roligt eller intressant innehåll. Vi inser att du inte kan följa varje kanal separat. Du har ju också något annat att göra. Det är därför vi har inkluderat Twitter-funktioner på vår webbplats. Du kan följa vår Twitter-aktivitet “på plats” eller följa en direktlänk till vår Twitter-sida. Genom integrationen vill vi stärka vår service och användarvänligheten på vår webbplats.

 

Vilka uppgifter lagras av Twitter?
På vissa av våra undersidor finns inbyggda Twitter-funktioner. När du interagerar med Twitters innehåll, till exempel genom att klicka på en knapp, kan Twitter samla in och lagra data. Detta gäller även om du inte själv har ett Twitter-konto. Twitter kallar dessa uppgifter för “logguppgifter”. Den innehåller demografiska uppgifter, cookie-ID för webbläsaren, ID för din smartphone, hashade e-postadresser och information om vilka sidor du besökte på Twitter och vilka åtgärder du vidtog. Twitter lagrar förstås fler uppgifter om du har ett Twitter-konto och är inloggad. Oftast sker denna lagring via cookies. Cookies är små textfiler som vanligtvis placeras i din webbläsare och som överför olika uppgifter till Twitter.
Vi visar nu vilka cookies som sätts när du inte är inloggad på Twitter men besöker en webbplats med inbyggda Twitter-funktioner. Se den här listan som ett exempel. Vi kan inte på något sätt garantera att det är heltäckande, eftersom valet av cookies alltid förändras och beror på hur du använder Twitter-innehållet.
Dessa cookies användes i vårt test:
Namn: personalization_id
Wert: “v1_cSJIsogU51SeE311280128”
Syfte: Den här cookien lagrar information om hur du använder webbplatsen och vilka annonser du har kommit till Twitter från.
Utgångsdatum: efter 2 år
Namn: lang
Värde: en
Syfte: Denna cookie lagrar ditt standardspråk eller önskade språk.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Namn: guest_id
Värde: 311280128v1%3A157132626
Syfte: Den här cookien används för att identifiera dig som gäst.
Utgångsdatum: efter 2 år
Namn: fm
Värde: 0
Syfte: Tyvärr har vi inte kunnat ta reda på syftet med den här cookien.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Namn: external_referer
Wert: 3112801282beTA0sf5lkMrlGt
Syfte: Den här cookien samlar in anonyma uppgifter, t.ex. hur ofta du besöker Twitter och hur länge du besöker Twitter.
Utgångsdatum: Efter 6 dagar
Namn: eu_cn
Värde: 1
Syfte: Den här cookien lagrar användaraktivitet och används för olika Twitter-annonseringssyften.
Utgångsdatum: Efter ett år
Namn: ct0
Wert: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Syfte: Tyvärr har vi inte hittat någon information om denna kaka.
Utgångsdatum: efter 6 timmar
Namn: _twitter_sess
Wert: 53D%253D–dd0248311280128-
Syfte: Den här cookien gör det möjligt för dig att använda funktioner på Twitters webbplats.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Observera: Twitter samarbetar också med tredjepartsleverantörer. Därför upptäckte vi också de tre Google Analytics-cookies _ga, _gat, _gid under vårt test.
Twitter använder de insamlade uppgifterna dels för att bättre förstå användarnas beteende och på så sätt förbättra sina egna tjänster och annonserbjudanden, dels tjänar uppgifterna också till interna säkerhetsåtgärder.
Hur länge och var lagras uppgifterna?
Om Twitter samlar in uppgifter från andra webbplatser raderas, kombineras eller döljs dessa uppgifter på annat sätt efter högst 30 dagar. Twitters servrar finns i olika servercenter i USA. Följaktligen kan det antas att de insamlade uppgifterna samlas in och lagras i Amerika. Efter vår undersökning kunde vi inte klart fastställa om Twitter också har egna servrar i Europa. I princip kan Twitter lagra de insamlade uppgifterna tills de inte längre är användbara för företaget, tills du raderar uppgifterna eller tills det finns en lagstadgad raderingsperiod.

 

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?
Twitter betonar upprepade gånger i sin integritetspolicy att Twitter inte lagrar några uppgifter från externa besök på webbplatser om du eller din webbläsare befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz. Men om du interagerar direkt med Twitter kommer Twitter naturligtvis att lagra uppgifter om dig.
Om du har ett Twitter-konto kan du hantera dina uppgifter genom att klicka på “Mer” under knappen “Profil”. Klicka sedan på “Inställningar och sekretess”. Här kan du hantera databehandlingen individuellt.
Om du inte har ett Twitter-konto kan du gå till twitter.com och sedan klicka på “Individualization”. Under “Individualisering och data” kan du hantera dina insamlade data.
De flesta uppgifterna lagras via cookies, som nämns ovan, och du kan hantera, inaktivera eller radera dem i din webbläsare. Observera att du bara kan “redigera” cookies i den webbläsare du har valt. Detta innebär att om du använder en annan webbläsare i framtiden måste du hantera dina cookies där igen enligt dina önskemål. Här finns instruktioner för hantering av cookies i de mest populära webbläsarna.
Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome
Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari
Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.
Internet Explorer: Radera och hantera cookies
Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies
Du kan också hantera din webbläsare så att du informeras varje gång du får en cookie. Då kan du alltid bestämma individuellt om du vill tillåta en cookie eller inte.
Twitter använder också uppgifterna för personlig reklam inom och utanför Twitter. Du kan stänga av personlig reklam i inställningarna under “Individualisering och uppgifter”. Om du använder Twitter i en webbläsare kan du inaktivera personlig reklam på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter från dig också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifter till osäkra tredje länder får alltså inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.
Vi hoppas att vi har gett dig en grundläggande översikt över Twitters databehandling. Vi tar inte emot några uppgifter från Twitter och har inget ansvar för vad Twitter gör med dina uppgifter. Om du har ytterligare frågor om detta ämne rekommenderar vi att du läser Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/de/privacy.
Google reCAPTCHA Integritetspolicy
Vårt främsta mål är att säkra och skydda vår webbplats för dig och för oss på bästa möjliga sätt. För att säkerställa detta använder vi Google reCAPTCHA från företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Med reCAPTCHA kan vi avgöra om du verkligen är en människa av kött och blod och inte en robot eller annan skräpprogramvara. Med skräppost menas all oönskad information som skickas till oss elektroniskt. Med de klassiska CAPTCHAS måste du vanligtvis lösa text- eller bildpussel för att verifiera informationen. Med reCAPTCHA från Google behöver vi vanligtvis inte besvära dig med sådana pussel. Här räcker det i de flesta fall med att bara kryssa i en ruta för att bekräfta att du inte är en bot. Med den nya versionen av Invisible reCAPTCHA behöver du inte ens sätta ett kryss längre. Hur detta fungerar exakt och framför allt vilka uppgifter som används för detta får du veta i den här sekretesspolicyn.

 

Vad är reCAPTCHA?
reCAPTCHA är en gratis captcha-tjänst från Google som skyddar webbplatser från skräpprogram och missbruk av icke-mänskliga besökare. Vanligast är att den här tjänsten används när du fyller i formulär på webben. En captcha-tjänst är en typ av automatiskt Turing-test som är utformad för att säkerställa att en åtgärd på Internet utförs av en människa och inte av en bot. I det klassiska Turing-testet (uppkallat efter datorforskaren Alan Turing) avgör en människa skillnaden mellan en bot och en människa. I captchas är det också datorn eller ett program som gör detta. Klassiska captchas fungerar med små uppgifter som är lätta för människor att lösa, men som innebär stora svårigheter för maskiner. Med reCAPTCHA behöver du inte längre aktivt lösa pussel. Verktyget använder modern riskteknik för att skilja människor från robotar. Här behöver du bara kryssa i textrutan “Jag är ingen robot”, eller med Invisible reCAPTCHA är det inte ens nödvändigt längre. Med reCAPTCHA bäddas ett JavaScript-element in i källkoden och verktyget körs sedan i bakgrunden och analyserar ditt användarbeteende. Utifrån dessa användaråtgärder beräknar programvaran en så kallad captcha-poäng. Google använder denna poäng för att beräkna hur troligt det är att du är en människa redan innan du anger captcha. reCAPTCHA, eller captcha i allmänhet, används alltid när robotar kan manipulera eller missbruka vissa åtgärder (t.ex. registreringar, undersökningar osv.).
Varför använder vi reCAPTCHA på vår webbplats?
Vi vill bara välkomna människor av kött och blod till vår webbplats. Bots eller skräpprogram av alla slag kan stanna hemma. Därför gör vi allt för att skydda oss själva och ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Därför använder vi Google reCAPTCHA från Google. På så sätt kan vi vara ganska säkra på att vi förblir en “botfri” webbplats. Genom att använda reCAPTCHA skickas data till Google för att avgöra om du verkligen är mänsklig. reCAPTCHA används därför för att garantera säkerheten på vår webbplats och i förlängningen även din säkerhet. Utan reCAPTCHA kan det till exempel hända att en bot registrerar så många e-postadresser som möjligt vid registreringen för att “spamma” forum eller bloggar med oönskat reklaminnehåll. Med reCAPTCHA kan vi undvika sådana botattacker.
Vilka uppgifter lagras av reCAPTCHA?
reCAPTCHA samlar in personuppgifter från användare för att avgöra om åtgärderna på vår webbplats faktiskt kommer från människor. IP-adressen och andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten kan därför skickas till Google. IP-adresserna förkortas nästan alltid i förväg inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna hamnar på en server i USA. IP-adressen kombineras inte med andra uppgifter från Google om du inte är inloggad med ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA. Först kontrollerar algoritmen reCAPTCHA om Google-cookies från andra Google-tjänster (YouTube, Gmail osv.) redan har placerats i din webbläsare. Därefter placerar reCAPTCHA ytterligare en cookie i din webbläsare och samlar in en ögonblicksbild av ditt webbläsarfönster.
Följande lista över insamlade webbläsar- och användardata är inte uttömmande. Det är snarare exempel på uppgifter som, enligt vår kännedom, behandlas av Google.

 

– Referrer URL (adressen till den sida som besökaren kommer från)
– IP-adress (t.ex. 256.123.123.1).
– Information om operativsystemet (den programvara som gör att datorn kan köras. Kända operativsystem är Windows, Mac OS X eller Linux)
– Cookies (små textfiler som lagrar data i din webbläsare)
– Mus- och tangentbordsbeteende (varje åtgärd som du utför med musen eller tangentbordet lagras).
– Datum- och språkinställningar (det språk eller datum som du har förinställt på datorn sparas).
– Alla JavaScript-objekt (JavaScript är ett programmeringsspråk som gör det möjligt för webbplatser att anpassa sig till användaren. JavaScript-objekt kan samla alla typer av data under ett och samma namn.)
– Skärmupplösning (visar hur många pixlar bilden består av)
Google använder och analyserar dessa uppgifter även innan du klickar på kryssrutan “Jag är ingen robot”. Med Invisible reCAPTCHA-versionen utelämnas även tickandet och hela igenkänningsprocessen körs i bakgrunden. Hur mycket och vilka uppgifter Google lagrar exakt berättar Google inte i detalj.
Följande cookies används av reCAPTCHA: Här hänvisar vi till reCAPTCHA-demoversionen från Google på https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Alla dessa cookies kräver en unik identifierare för spårning. Här är en lista över cookies som Google reCAPTCHA har ställt in i demoversionen:
Namn: IDE
Värde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311280128-8
Syfte: Den här cookien sätts av DoubleClick (som också ägs av Google) för att registrera och rapportera en användares handlingar på webbplatsen i samband med annonser. Detta gör det möjligt att mäta reklamens effektivitet och vidta lämpliga optimeringsåtgärder. IDE lagras i webbläsare under domänen doubleclick.net.
Utgångsdatum: efter ett år
Namn: 1P_JAR
Värde: 2019-5-14-12
Syfte: Denna cookie samlar in statistik om användningen av webbplatsen och mäter konverteringar. En konvertering sker till exempel när en användare blir en köpare. Cookien används också för att visa relevanta annonser för användarna. Dessutom kan kakan användas för att förhindra att en användare ser samma annons mer än en gång.
Utgångsdatum: efter en månad
Namn: ANID
Wert: U7j1v3dZa3112801280xgZFmiqWppRWKOr
Syfte: Vi kunde inte hitta mycket information om den här kakan. I Googles sekretesspolicy nämns cookien i samband med “reklamcookies” som DSID, FLC, AID och TAID. ANID lagras under domänen google.com.
Utgångsdatum: efter 9 månader
Namn: KONSENT
Värde: YES+AT.en+20150628-20-0
Syfte: Cookien lagrar statusen för användarens samtycke till att använda olika tjänster från Google. CONSENT används också i säkerhetssyfte för att verifiera användare, förhindra bedrägeri med inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga attacker.
Utgångsdatum: efter 19 år
Namn: NID
Wert: 0WmuWqy311280128zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Syfte: NID används av Google för att anpassa annonser till dina Google-sökningar. Med hjälp av kakan “minns” Google dina vanligaste sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. På så sätt får du alltid skräddarsydda annonser. Kakan innehåller ett unikt ID för att samla in användarens personliga preferenser i reklamsyfte.
Utgångsdatum: efter 6 månader
Namn: DV
Wert: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311280128-4
Syfte: När du kryssar i rutan “Jag är ingen robot” kommer denna cookie att sättas. Cookien används av Google Analytics för personlig annonsering. DV samlar in information i anonym form och används vidare för att särskilja användare.
Utgångsdatum: efter 10 minuter
Observera: Den här listan kan inte göra anspråk på att vara uttömmande, eftersom Googles erfarenhet visar att Google ändrar sitt val av cookies från tid till annan.

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?
Genom att infoga reCAPTCHA överförs data från dig till Googles server. Var exakt dessa uppgifter lagras klargör Google inte, inte ens efter upprepade förfrågningar. Utan att ha fått någon bekräftelse från Google kan man anta att uppgifter om t.ex. musinteraktion, tid som spenderas på webbplatsen eller språkinställningar lagras på Googles europeiska eller amerikanska servrar. Den IP-adress som din webbläsare överför till Google sammanförs i allmänhet inte med andra Google-data från andra Google-tjänster. Om du är inloggad på ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA-inlägget kommer uppgifterna dock att slås samman. För detta gäller Googles avvikande dataskyddsbestämmelser.
Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?
Om du inte vill att uppgifter om dig och ditt beteende ska överföras till Google måste du logga ut helt från Google och radera alla Google-cookies innan du besöker vår webbplats eller använder programmet reCAPTCHA. I princip överförs uppgifterna automatiskt till Google så snart du besöker vår webbplats. Om du vill radera dessa uppgifter igen måste du kontakta Google-supporten på https://support.google.com/?hl=de&tid=311280128.
När du använder vår webbplats samtycker du till att Google LLC och dess ombud automatiskt samlar in, behandlar och använder data.
Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter om dig lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) betraktas inte som säkra enligt den nuvarande europeiska dataskyddslagstiftningen. Uppgifter till osäkra tredje länder får alltså inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.
Du kan läsa lite mer om reCAPTCHA på Googles sida för webbutvecklare på https://developers.google.com/recaptcha/. Google går in mer i detalj på den tekniska utvecklingen av reCAPTCHA här, men du kommer att leta förgäves efter exakt information om datalagring och integritetsrelaterade frågor även där. En bra översikt över Googles grundläggande användning av uppgifter finns i deras interna sekretesspolicy på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Integritetspolicy för WooCommerce
Vi har integrerat det öppna butikssystemet WooCommerce som en plugin på vår webbplats. Detta WooCommerce-plugin är baserat på innehållshanteringssystemet WordPress, som är ett dotterbolag till Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). Genom de implementerade funktionerna skickas data till Automattic Inc, lagras och behandlas. I den här sekretesspolicyn informerar vi dig om vilka uppgifter det handlar om, hur nätverket använder dessa uppgifter och hur du kan hantera eller förhindra lagring av uppgifter.

 

Vad är WooCommerce?
WooCommerce är ett system för onlinebutiker som har funnits med i WordPress-katalogen sedan 2011 och är särskilt utformat för WordPress-webbplatser. Det är en anpassningsbar e-handelsplattform med öppen källkod som är byggd på WordPress och som också ingår som ett WordPress-plugin på vår webbplats.
Varför använder vi WooCommerce på vår webbplats?
Vi använder den här praktiska nätbutikslösningen för att erbjuda dig våra fysiska eller digitala produkter eller tjänster på bästa möjliga sätt på vår webbplats. Målet är att ge dig en enkel och lätt tillgång till vårt utbud, så att du enkelt och snabbt kan hitta de produkter du vill ha. Med WooCommerce har vi hittat ett bra plugin som uppfyller våra krav på en nätbutik.
Vilka uppgifter lagras av WooCommerce?
Information som du aktivt skriver in i ett textfält i vår webbshop kan samlas in och lagras av WooCommerce eller Automattic. När du registrerar dig hos oss eller beställer en produkt kan Automattic samla in, bearbeta och lagra dessa uppgifter. Detta kan omfatta kreditkorts- eller faktureringsinformation utöver e-postadress, namn eller adress. Automattic kan också använda denna information för sina egna marknadsföringskampanjer.
Det finns också information som Automattic automatiskt samlar in från dig i form av serverloggfiler:
– IP-adress
– information om webbläsaren
– Standardspråksinställningar
– Datum och tid för åtkomst till webben
WooCommerce sätter också cookies i din webbläsare och använder tekniker som pixeltaggar (web beacons), till exempel för att tydligt identifiera dig som användare och eventuellt erbjuda intressebaserad reklam. WooCommerce använder ett antal olika cookies som sätts beroende på vad användaren gör. Detta innebär till exempel att när du lägger en produkt i din kundvagn sätts en cookie så att produkten finns kvar i kundvagnen när du lämnar vår webbplats och kommer tillbaka senare.
Här visar vi en exempellista över möjliga cookies som WooCommerce kan ställa in:
Namn: woocommerce_items_in_cart
Värde: 1
Syfte: Cookien hjälper WooCommerce att avgöra när innehållet i kundvagnen ändras.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Namn: woocommerce_cart_hash
Wert: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204311280128-7
Syfte: Den här cookien används också för att upptäcka och lagra ändringar i din varukorg.
Utgångsdatum: efter sessionens slut
Name: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Wert: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740311280128-4aa
Syfte: Den här cookien innehåller en unik identifierare för dig så att kundvagnsdata kan hittas i databasen.
Utgångsdatum: efter 2 dagar

 

Hur länge och var lagras uppgifterna?
Om det inte finns en laglig skyldighet att behålla uppgifterna under en längre tid, raderar WooCommerce uppgifterna när de inte längre behövs för de egna syftena för vilka de lagrades. Till exempel raderas serverloggfiler som innehåller tekniska data om din webbläsare och IP-adress efter cirka 30 dagar. Fram till dess använder Automattic uppgifterna för att analysera trafiken på sina egna webbplatser (t.ex. alla WordPress-webbplatser) och för att åtgärda eventuella problem. Uppgifterna lagras på Automattics amerikanska servrar.
Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?
Du har rätt att när som helst få tillgång till och invända mot användningen och behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också när som helst lämna in ett klagomål till en statlig tillsynsmyndighet.
I din webbläsare har du också möjlighet att individuellt hantera, radera eller inaktivera cookies. Observera dock att inaktiverade eller raderade cookies kan ha negativa effekter på funktionerna i vår WooCommerce-butik. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar hanteringen av cookies på olika sätt. Nedan hittar du länkar till instruktioner för de vanligaste webbläsarna:
Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome.
Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari
Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.
Internet Explorer: Radera och hantera cookies
Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies
Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter om dig lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) betraktas inte som säkra enligt den nuvarande europeiska lagstiftningen om uppgiftsskydd. Uppgifter till osäkra tredje länder får alltså inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.
För mer information om integritetspolicyn och vilka uppgifter som samlas in på vilket sätt av WooCommerce, besök https://automattic.com/privacy/ och för allmän information om WooCommerce, besök https://woocommerce.com/.
Betalningsleverantörer
Vi använder onlinebetalningssystem på vår webbplats som gör det möjligt för oss och dig att göra betalningar på ett säkert och smidigt sätt. Under processen kan personuppgifter bland annat skickas till respektive betalningsleverantör, lagras och behandlas där.
Vi erbjuder därför andra betaltjänstleverantörer utöver banker/kreditinstitut inom ramen för avtalsförhållanden eller rättsliga förhållanden, på grund av rättsliga förpliktelser och på grundval av berättigade intressen. Sekretesspolicyn för de enskilda betalningsleverantörerna (t.ex. Amazon Payments, Apple Pay eller Discover) ger dig en detaljerad översikt över databehandling och datalagring. Dessutom kan du alltid kontakta de ansvariga parterna om du har några frågor om dataskyddsrelaterade ämnen.

 

Vad är en betalningsleverantör?
Betalningsleverantörer är betalningssystem på nätet som gör det möjligt för dig att göra en beställning via internetbank. Betalningen utförs av den betalningsleverantör som du har valt. Därefter får vi information om den gjorda betalningen. Denna metod kan användas av alla användare som har ett aktivt nätbankskonto med PIN och TAN. Det finns knappt några banker som inte erbjuder eller accepterar sådana betalningsmetoder.
Varför använder vi betalningsleverantörer på vår webbplats?
Naturligtvis vill vi erbjuda bästa möjliga service på vår webbplats och vår integrerade webbshop, så att du känner dig bekväm på vår webbplats och använder våra erbjudanden. Vi vet att din tid är värdefull och att betalningsprocesserna måste fungera snabbt och smidigt. Av dessa skäl erbjuder vi dig olika betalningsleverantörer. Du kan välja den betalningsleverantör som du föredrar och betala på vanligt sätt.
Vilka uppgifter lagras?
Exakt vilka uppgifter som behandlas beror naturligtvis på respektive betalningsleverantör. Men i princip lagras uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN osv.). Dessa uppgifter är nödvändiga för att en transaktion överhuvudtaget ska kunna genomföras. Dessutom kan eventuella avtalsuppgifter och användaruppgifter lagras, t.ex. när du besöker vår webbplats, vilket innehåll du är intresserad av eller vilka undersidor du klickar på. Din IP-adress och information om den dator du använder lagras också av de flesta betalningsleverantörer.
Uppgifterna lagras och behandlas vanligtvis på betalningsförmedlarnas servrar. Vi i egenskap av webbplatsoperatör får inte dessa uppgifter. Vi får bara veta om betalningen har fungerat eller inte. För identitets- och kreditkontroller kan betalningsleverantörer vidarebefordra uppgifter till lämpligt kontor. För alla betalningstransaktioner gäller alltid respektive leverantörs affärs- och dataskyddsprinciper. Kontrollera därför alltid betalningsleverantörens allmänna villkor och sekretesspolicy. Du har också rätt att när som helst få uppgifterna raderade eller korrigerade. Kontakta respektive tjänsteleverantör om dina rättigheter (rätt till återkallelse, rätt till information och rätt att bli berörd).
Du hittar information om de specifika betalningsleverantörerna – om de finns – i följande avsnitt.

 

PayPals sekretesspolicy
På vår webbplats använder vi betaltjänsten PayPal. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget PayPal Inc. Företaget PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) är ansvarigt för det europeiska området. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas med hjälp av PayPal i sekretesspolicyn på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Integritetspolicy för Klarna Checkout
På vår webbplats använder vi onlinebetalningssystemet Klarna Checkout från det svenska företaget Klarna Bank AB. Klarna Bank har sitt huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Om du väljer att använda den här tjänsten kommer bland annat personuppgifter att skickas till Klarna, lagras och behandlas. I den här integritetspolicyn vill vi ge dig en översikt över Klarnas databehandling.
Vad är Klarna Checkout?
Klarna Checkout är ett betalningssystem för beställningar i en webbutik. Användaren väljer betalningsmetod och Klarna Checkout sköter hela betalningsprocessen. När en användare har gjort en betalning genom kassasystemet och angett relevanta uppgifter kan framtida onlineköp göras ännu snabbare och enklare. Klarna-systemet känner sedan igen den befintliga kunden efter att ha angett e-postadress och postnummer.
Varför använder vi Klarna Checkout på vår webbplats?
Vårt mål med vår webbplats och integrerade webbshop är att ge dig bästa möjliga service. Detta omfattar inte bara den övergripande upplevelsen av webbplatsen och våra erbjudanden, utan även en smidig, snabb och säker betalning av dina beställningar. För att säkerställa detta använder vi betalningssystemet Klarna Checkout.
Vilka uppgifter lagras av Klarna Checkout?
Så snart du väljer att använda Klarnas betaltjänst och betalar via betalningsmetoden Klarna Checkout överför du också personuppgifter till företaget. På Klarna Checkout-sidan samlas tekniska data som webbläsartyp, operativsystem, vår internetadress, datum och tid, språkinställningar, inställningar för tidszon och IP-adress in från dig och överförs till och lagras på Klarnas servrar. Dessa uppgifter lagras även om du inte har slutfört en beställning.
När du beställer en produkt eller tjänst via vår butik måste du ange personuppgifter i de fält som tillhandahålls. Dessa uppgifter behandlas av Klarna för betalningshantering. I processen kan följande personuppgifter (liksom allmän produktinformation) lagras och behandlas specifikt av Klarna för kreditvärdighets- och identitetskontroller:
– Kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, nationellt ID-nummer, titel, fakturerings- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet eller lön.
– Betalningsinformation, t.ex. kreditkortsuppgifter eller ditt kontonummer.
– Produktinformation, t.ex. försändelsenummer, typ av produkt och produktens pris.

 

Dessutom finns det uppgifter som kan samlas in frivilligt, förutsatt att du medvetet väljer att göra det. Det handlar till exempel om politiska, religiösa eller ideologiska övertygelser eller olika hälsouppgifter.
Klarna kan också samla in uppgifter själva eller via tredje part (t.ex. via oss eller via offentliga databaser) om de varor eller tjänster du köper eller beställer, utöver de uppgifter som nämns ovan. Det kan t.ex. handla om försändelsenummer eller typ av beställd vara, men också om information om din kreditvärdighet, om din inkomst eller dina kreditbidrag. Klarna kan också dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som programvaruleverantörer, datalagringsleverantörer eller oss som handlare.
När uppgifter automatiskt matas in i ett formulär används alltid cookies. Om du inte vill använda den här funktionen kan du alltid inaktivera dessa cookies. Längre ner i texten hittar du instruktioner om hur du i princip raderar, inaktiverar eller hanterar cookies i din webbläsare. Våra tester har visat att inga cookies sätts direkt av Klarna. Om du väljer betalningsmetoden “Klarna Sofort” och klickar på “Beställ” kommer du att omdirigeras till webbplatsen för Sofort. När du har betalat kommer du till vår tacksida. Följande cookie sätts av sofort.com:
Namn: SOFUEB
Wert: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7311280128-4
Syfte: Denna cookie lagrar ditt sessions-ID.
Utgångsdatum: efter att webbläsarsessionen avslutas
Hur länge och var lagras uppgifterna?
Klarna strävar efter att lagra dina uppgifter endast inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan dock hända att uppgifter överförs utanför EU/EES. Om detta sker säkerställer Klarna att dataskyddet är i enlighet med GDPR och att tredjelandet omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå i Europeiska unionen. Uppgifterna sparas alltid så länge som Klarna behöver dem för att uppfylla behandlingsändamålet.
Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Klarna behandlar personuppgifter. Du har också alltid rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter. För att göra det behöver du bara kontakta företaget eller företagets dataskyddsteam genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@klarna.de. Du kan också kontakta Klarna direkt via Klarnas webbplats “Min begäran om sekretess”.
Du kan radera, inaktivera eller hantera cookies som Klarna kan använda för sina funktioner i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:
Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome.
Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari
Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.
Internet Explorer: Radera och hantera cookies
Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies
Vi hoppas att vi har gett dig en bra översikt över hur Klarna behandlar dina uppgifter. Om du vill veta mer om hur Klarna hanterar dina uppgifter rekommenderar vi att du läser Klarnas integritetspolicy på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.
Alla texter är upphovsrättsligt skyddade.
Källa: Skapad med dataskyddsgeneratorn från AdSimple.

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***