Schwedens Nationalparks

För att bevara och vårda sin fantastiska natur har Sverige inrättat nationalparker över hela landet. Nationalparkerna ger alla besökare – särskilt personer som inte är så bra till fots på grund av ålder eller fysiska begränsningar – möjlighet att komma nära vildmarken utan att äventyra den.

 

På den mycket bra webbplatsen https://naturkartan.se/de vandringslederna i nationalparkerna finns förtecknade.

 

De flesta nationalparker har en egen webbplats.  Här är länken till Storre Mosse och Åsnen nationalpark.

Båda är mycket väl lämpade som utflyktsmål, även med barn. I nationalparkerna är det endast tillåtet att göra upp eld på de utsedda grillplatserna. Ofta ligger grillplatserna på mycket vackra platser, så att du kan göra upp eld och låta utsikten vandra långt ut i den vackra naturen.