Toftasjön

Toftasjön är Helgasjöns lillebror. De två sjöarna är förbundna med varandra genom en farbar kanal. Toftasjön har ett bra bestånd av gädda och abborre, och förbindelsen med Helgasjön gör att gös alltid vandrar in i sjön. Fiskeklubbarna som övervakar sjön har markerat vissa platser på Toftasjön med bojar och sänkt naturliga skydd för jägare och jagade under vatten. 

 

Dessa platser, som du kan driva förbi och trolla längs med – ankring är inte tillåten – är bra fiskeplatser för gädda och abborre och ger dig chansen att fånga fisk utan att känna till området. De större fiskarna i Toftasjön finns dock främst på andra platser.

 

Ungefär 50 meter från Sandsbro Båtklubbs brygga löper en djup kanal tvärs över Toftasjön (mörkblått). På båda sidorna finns gädda och några gösar, som är bra att fånga med trollingspö och pelagiska redskap. Se till att du varierar hastigheten och djupet när du trollingfiskar och styr över kanterna i små kurvor. Detsamma gäller för de undervattensdalar som ligger längre norrut och som når ner till 13 meter. 

Dessutom är det område som är markerat med ljusblått på östkusten värt ett längre uppehåll. Bakom en sten till havs ligger ett bostadshus och du bör vara noga med att hålla det föreskrivna avståndet på 100 meter från bostadshuset. Hela området framför klipporna har en mycket intressant topografi under vattnet. Grunda områden på 1,5-2 meter faller direkt ner till ett djup på 7-9 meter. Denna plats är inte en markerad fiskeplats. Här kan du ankra på olika ställen och fiska i det grunda området och använda kanten med gummifiskar för att få betet att sjunka länge. Den fortsatta kusten mot norr är mycket lämplig för trollingfiske och spinnfiske från en drivande båt. Platser där du kan fiska från land är markerade på kartan nedan.

 

Fiskekort för Toftasjön kan du bland annat köpa här:

http://cityfiske.com

https://www.villavik.se

https://mickesmotor.se

 

Online:

https://www.ifiske.se/index.php/de/