Fiske är tillåtet

Du behöver ingen årlig fiskelicens i Sverige. I princip får alla fiska utan att behöva avlägga prov. Fiske vid Östersjökusten – med undantag för några flodmynningar – och i Sveriges fem största sjöar – Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön – är fritt och tillåtet utan fiskelicens.

För alla andra vatten är det nödvändigt att köpa ett fiskekort.

Webbportalen och app-leverantören iFiske erbjuder fiskekort för många vatten i Sverige.

Du kan också köpa fiskekort på bensinstationer, stormarknader (ICA, Coop) och fiskebutiker i närheten av vattnet. Det finns ofta skyltar vid sjöar och floder med information om var du kan köpa ett fisketillstånd. 

Det rekommenderas att kontrollera de lokala bestämmelserna om minimistorlekar, fångstbegränsningar och stängda områden som varierar från plats till plats. Köksfönstret gäller nu på många svenska sjöar. Detta innebär att du får ta högst tre gäddor eller gösar per dag i storlekarna 50-75 cm (gädda) och 50-65 cm (gös). Detta mycket effektiva instrument för lagerhållning är nu också känt i Tyskland.

I princip får du inte närma dig privat mark mer än 100 meter utan överenskommelse med husägaren. 

Oavsett alla regler och lagar borde det vara en självklarhet att hantera naturen på ett ansvarsfullt sätt och att inte ta mer fisk från ett vattendrag än vad hushållet behöver för en daglig måltid.