Allemansrätten

Allemansrätten är en sedvanerätt från medeltiden som ger alla människor som reser i Sverige rätt att röra sig fritt i naturen. Den avser individens respektfulla behandling av naturen och andra människor och återspeglas också i de välkända orden att individens frihet slutar där andras frihet börjar. 

 

Vad allemansrätten innebär i praktiken illustreras vackert av rätten att campa var som helst en natt (max.3 tält), även på privatägd mark. Det är allas rätt och i princip tillåtet. Men om du befinner dig i närheten av bostadshus måste du alltid få tillstånd av markägaren och hålla ett rimligt avstånd till bostadshusen. På så sätt bevaras allas rätt och personliga frihet. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler.

 

Mer information: