Innaren

Innaren ligger 20 minuter med bil nordost om Växjö och hör med sin 14,9 km2 stora vattenyta till de medelstora sjöarna i Småland. Liksom Helgasjön och Åsnen ingår Innaren i Mörrumsåns vattensystem. Det speciella med den här sjön är en undervattenskälla och det klara vattnet som följer av den, vilket är ovanligt för en sjö i den här delen av Sverige eftersom Smålands sjöar får sin näring från det mörka vattnet som strömmar ner från höglandet. 

 

Förutom det klara vattnet är den största av öarna i Innaren, Arnö, anmärkningsvärd då den är en del av Svenska kyrkans naturreservat. På ön finns ett fågelskådartorn i norr och en övergiven bondgård som nu främst används av sportfiskare och kanotister som gratis logi. Det finns varken el eller vatten där, men det gör inget när man står på den lilla bryggan på morgonen med en kopp kaffe eller te, när morgondimman stiger upp över sjön i det första ljuset av dagen och man inser att det är allt man behöver – förutom kanske en båt och några bra fiskeutrustningar. 

 

Liksom många andra intressanta sjöar i Småland är fisketrycket på Innaren lågt. Sjön har ett mycket bra bestånd av abborre och gädda. På grund av det klara vattnet förekommer inte gös i Innaren.

 

Det är möjligt att fiska från stranden, t.ex. i den lilla hamnen på sjöns östra sida (se karta) och vid Brittatorp brygga (en tredje båtramp finns vid Rottne badplats i norr), men stranden är vanligtvis svårtillgänglig.

Med båt kan man dock ta sig till ett fantastiskt fiskeområde. Innarens undervattensstruktur är lätt att förstå: bottnen sluttar jämnt från strandlinjen till ett maximalt djup på cirka 19 meter och det finns tre djupa undervattensdalar som skiljs åt av grundare platåer (vattendjup 5-6 meter). Du kan orientera dig efter den lilla ön Kvinneholm väster om Arnö nästan mitt i sjön och Kidön längre västerut. På gränsen mellan de två öarna ligger en av platåerna. 

 

Här kan betet ledas när man spinnfiskar från en drivande båt eller när man trollingfiskar om och om igen över stigande eller fallande kanter eller intressanta strukturer. Oftast har du större framgång på den sida där det blåser. I vindkanten samlas maten för abborrarnas och gäddornas bytesfiskar. Tidigt på hösten, när himlen är mulen och vinden är svag, är det mycket trevligt att låta två spön med betesfisk driva över platån mitt i Innaren, titta på naturen och vänta på att en gädda eller en stor abborre ska nappa.

 

En andra platå ligger ovanför Arnö. Den sträcker sig norrut och sjunker från 6 meter till 15 meter mellan öarna Slättö och Iglehulta ö.

 

På platån, runt öarna och vid kanten kan du fiska med spinnspö eller vertikalt efter abborre och gädda. Om du inte fiskar vertikalt är de bästa betten för abborre spinnerbaits och gummifiskar, men även större pluggar – min personliga favorit är Hybrida B1, som också fungerar utmärkt för gädda.

 

Ett slående inslag i Innarens topografi är de långsträckta undervattenskanterna, bergen och dalarna som ger skugga och skydd mot rovdjur som är spridda över vattenytan. Betena är fördelade över vattenytan och det är viktigt att fiska i sjön på ett strukturerat sätt; att köra olika linor över kanterna och framförallt att variera lurarnas löpdjup. De grundare platåerna som beskrivs ovan och den södra bassängen är värda att lyfta fram. Å andra sidan är beståndet av abborre och gädda i Innaren så bra att det är svårt att fiska förbi fisken permanent.

 

Online:

https://www.ifiske.se/index.php/de/