Tranans dans vid Hornborgasjön

Även i Sverige anses tranan vara en lyckofågel, för när tranorna kommer är den långa och hårda vintern över och våren vaknar. Varje år flyttar tusentals tranor från Spanien och Nordafrika till sina häckningsplatser i norra Europa. Många av dem vandrar över Östersjön till Sverige. Mer än 20 000 av dessa fåglar stannar vid Hornborgasjön på sin resa. De når sjön i mitten/slutet av mars och stannar där i några veckor för att äta, dansa och vila. Några få övervintrar vid Hornborgasjön och i södra Sverige, men de flesta fortsätter norrut. Efter några veckor, när fåglarna känner att tiden är mogen och isen har smält på deras häckningsplatser, fortsätter de sin resa.

 

Först i mitten av augusti, när de unga fåglarna är tillräckligt starka för att flyga, återvänder de första tranorna söderut och tar en ny paus vid Hornborgasjön, som ligger i Västra Götaland ovanför Småland och cirka 30 kilometer söder om Vänern.Ingen annanstans i Sverige kan du se så många tranor och observera deras beteende och dans. Det finns två informationscenter vid Hornborgasjön: Hornborga Naturum vid sjöns östra strand och Naturum Trandansen vid sjöns sydvästra ände. Det finns en vandringsled runt sjön och fågeltorn från vilka du kan se tranorna flyga tillbaka till sina kojor ute på sjön i skymningen.  

 

För att hitta rätt tidpunkt för resan kan du kontrollera antalet tranor som redan har anlänt på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida – https://transtat.lansstyrelsen.se/