Trolling

Stora gäddor och även gös finns ofta i öppet vatten. Detta något allmänna påstående är säkert sant. De stora rovdjuren följer foderfisken och söker sig till de svalare områdena i ett vattendrag under sommarmånaderna. Ett mycket framgångsrikt sätt att hitta rovdjuren i de stora öppna vattenområdena är trollingfiske, och om man utgår från gäddans attackavstånd på upp till 5 meter kan man räkna ut hur stort vattenområde en båt med 4-6 spön, sidoplaner och eventuellt downriggers söker. Den andra fördelen med trollingfiske jämfört med spinnfiske från en båt är att betet stannar mycket längre i fiskens synfält. Ofta står en gädda några meter under betet, ser det passera ovanför, en kort sprint följer och gäddan är nära betet. Om gäddan nu attackerar betet har spinnfiskaren lyckats, men ofta är det i detta ögonblick som betet lyfts upp ur vattnet och gäddan vänder sig bort. Vid trollingfiske stannar betet längre i fiskens synfält. Ofta följer gäddan betet ett tag och bestämmer sig sedan för eller emot en attack. Allt detta är anledningar till att trollingfisket är mycket framgångsrikt i Tyskland, och även här i Sverige, och att fiske med ett eller flera stationära spön och sidoplaner i många situationer är det enda alternativet. Vid trollingfiske efter lax, ensam i en roddbåt eller när det är svårt för skepparen att samordna linorna bakom båten med tre eller fler sportfiskare i båten.

 

Med det sagt är jag inte ett stort fan av att trollingfiska med ett stationärt spö.
Många aspekter som för mig gör fisket attraktivt tas inte med i beräkningen: att aktivt söka efter fisken, få kontakt med betet, placera betet på ett lovande ställe och känna av botten och hugget. Det är därför jag trollar när det är möjligt med spöet i handen och en djupsökare (om du misstänker att fisken ligger mycket grunt kan du köra ett stationärt spö på grunt vatten). 

 

Förutsättningen för denna typ av fiske är ett vattenområde med varierad topografi. Ekolodet används i första hand för att styra betet förbi de rätta platserna. Jag har fångat många stora gäddor på och nära avbrottskanter på stora platåer eller framför stora vikar, där vattnet sjunker från 2-4 meter till 8 meter och djupare mot en stor bassäng där fisken rör sig i jakt på mat. Med tiden får du en mycket bra känsla för var betet finns bakom båten och på ekolodets display, hur du kan variera trollinghastigheten och när du ska svänga för att få betet dit du vill ha det i rätt ögonblick. 

 

Det absoluta antalet fångster vid trollingfiske med ett handspö är säkert mindre än de som görs från en båt som trollar med fyra spön, men det är oerhört spännande och ger goda vattenkunskaper och en god förståelse för fiskens beteende.

 

Handtrolling fungerar lika bra för fiske efter gös. Naturligtvis är gösbetena under dagen mestadels nära botten medan gäddan fångas i hela vattenpelaren. Jag har faktiskt fångat mina större gösar ute i det öppna vattnet och inte i kanterna av de stora bassängerna.