Krononbergs Slottsruin

Kronobergs slott byggdes år 1444 av Lars Mikaelsson, Växjös dåvarande biskop, som en tillflyktsort för Växjös prästerskap. Idag kan du sitta på terrassen på utflyktsrestaurangen Ryttmästaregården och se ut över slottsruinerna i Helgasjön. På senmedeltiden, under biskop Lars Mikaelssons tid, bodde det bara cirka 400 000 människor i Sverige. Liksom resten av Europa drabbades Sverige av svält, pest och krig, och man kan föreställa sig hur ointaglig fästningen måste ha verkat för köpmän och bönder från denna landsbygdsregion för 600 år sedan. Blekinge och Skåne i söder var danska provinser vid den här tiden och slottet var därför en viktig gränsfästning som gång på gång var skådeplats för krigiska konflikter. År 1542 stormades fästningen av en bondearmé från Småland, som då var självständigt från Sverige, under ledning av Nils Dacke. Bönderna gjorde uppror mot ett handelsembargo som kung Wasa hade utfärdat mot Danmark, men slottet föll. Upproret krossades och Nils Dacke, som fortfarande vördas som en folkhjälte i Sverige, avrättades i Kalmar år 1543. Under de följande århundradena brändes fästningen ned minst två gånger av danska trupper och återuppbyggdes varje gång något större efter återerövringarna. När Blekinge och Skåne slutligen blev svenska år 1658 hade fästningen förlorat sin strategiska betydelse. Den övergavs, förföll i slutet av 1600-talet och användes under en tid som stenbrott för att bygga hus i Växjö.

 

Idag är den gamla ruinen ett populärt resmål. Framför bron till fästningen ligger bryggan till ångbåten MS Thor, med vilken man kan titta på ruinen från havet och göra en tur över Helgasjön.